Påfyll for troen, oppmuntring til livet og inspirasjon til å dele med andre. Velkommen til Norepastoren!

Lytt til ukas Over en åpen Bibel Klikk her

Spørsmål og svar
Hva med treenigheten? Jeg har forstått det slik at Gud, Jesus og Den Hellige Ånd er en. Vil det da si at Gud drepte seg selv og sto opp igjen tre dager senere? Men Gud kan jo ikke dø, for Han har jo alltid vært der. Se Salmene 90,2 («Før fjellene ble født og du skapte jorden og jorderike...
Les mer

Siste nytt fra Noreapastoren

Powered by Cornerstone