Svein Anton Hansens reiseopplegg

Svein Anton Hansens reiseopplegg

Som forkynner i Misjonssambandet og Norea Mediemisjon, deltar jeg primært på møter i Misjonssalen Sandnes (som forsamlingsleder) og på møter for Norea i området Flekkefjord - Stavanger (som web-pastor).


Jeg er ansatt som forsamlingsleder i Misjonssalen Sandnes (50 %) og web-pastor i Norea (50 %).

Norea-møter: Primært tar jeg møter i området Flekkefjord (sør/øst) - Stavanger/Boknafjorden (nord/vest). Men det er også mulighet for å avtale møter utenfor dette området. Forespørsel om NOREA-møter kan sendes til: shansen@norea.no eller du kan ta direkte kontakt med meg på 9765 5065.

Her følger oversikt over møter og arrangement jeg framover skal tale på. (Oppdatert 25.april-18)

Våren 2018:

7.januar - Søndagsmøte Misjonssalen Sandnes
26.-27.januar - Forsamlingskonferanse i Trøndelag (NLM og NOREA)
28.januar - Stjørdal NLM (NOREA)

4.februar - Søndagsmøte Misjonssalen Sandnes 
8.februr - Tryggheim v.g.skole (NOREA)
18.februar - Vigrestad Misjonshus, NLM (NOREA)
28.februar - Misjonssalen Sandens

7.mars - Lyngdal bedehus (NOREA)
11.mars - Lyngdal bedehus (NOREA)
18.mars - Søndagsmøte Misjonssalen Sandnes 
30.mars - Ebeneser Ganddal

1.april - Søndagsmøte Misjonssalen Sandnes
8.april - Søndagsmøte Misjonssalen Sandnes 
20.-22.april - Misjonssalen Sandnes, forsamlingsweekend

6.mai - Flekkefjord bedehus (NOREA)
13.mai - Søndagsmøte Misjonssalen Sandnes 
13.mai - Bore Bedehus (NOREA)

3.juni - Misjonssalen Sandnes
12.juni - Formiddagstreff Misjonssalen Sandnes 
17.juni - Varhaug Misjonshus (NOREA)
23.juni - Unges Misjon på Vigrestad Misjonshus
24.juni - Søndagsmøte Misjonssalen Sandnes 

Høsten 2018:

5.juli - Håpskonsert GF (NOREA)

12.august - Misjonssalen Sandnes

9.september - Misjonssalen Sandnes
9.september - Fredheim Hinna/ Stavanger (NOREA)
30.september - Misjonssalen Sandnes

21.oktober - Misjonssalen Sandnes
28.oktobver - Birkeland bedehus, Aust-Agder
28.oktober - Tondstad Bedehus (NOREA)

25.november - Misjonssalen Sandnes

24.desember - Misjonssalen Sandnes

Powered by Cornerstone