Florence Nightingale
Florence Nightingale

Guds vilje først i livet

Hun kalles grunnlegger av den moderne sykepleie, Florence Nightingale (1820-1910). Etter en heroisk innsats blant sårede soldater under Krim-krigen, startet hun den første organiserte sykepleierskole.

Mange har dannet seg et glansbilde av denne lysende kvinneskikkelsen. Men senere forskning har vist at hun var en komplisert personlighet, med en sterk selvbevissthet. 

Hva som var en drivkraft i livet hennes, viser dette utdraget fra dagboken hun skrev i 1850:

"Nå er jeg tretti år gammel, den alder Kristus hadde da han begynte sin tjeneste. Fra nå av, Herre, la meg bare være opptatt av din vilje." 

Da hun ved slutten av sitt liv ble spurt om nøkkelen til å forstå det hun fikk utrette, svarte hun: "Jeg kan bare gi én forklaring: Jeg har ikke holdt noe tilbake fra Gud." 

Florence Nightingale viste med dette en holdning vi snakker lite om i dag: Lydighet. Ordet er nesten gått ut av språket vårt: Å lyde, eller vise lydighet. Vi kan snakke om en hund som adlyder sin herre, eller en soldat som adlyder ordre. Men Bibelen taler om barn som bør adlyde sine foreldre, at vi skal vise lydighet mot gode myndigheters ordninger, og fremfor alt: Adlyde Gud - mer enn mennesker. 

Ethvert betydningsfullt menneske har lært først hvordan adlyde, hvem en bør adlyde, og når en bør adlyde. 

Bibelen sier noe om Kristi og vårt forhold til lydighet: "Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham." 

Jesus Kristus var lydig mot sin himmelske Far da han tok på seg sitt frelseroppdrag i verden. Mye mer enn Florence Nightingale holdt han ikke noe tilbake for Gud. Med det fullførte han sin tjeneste. 

Nå vil han ikke holde noe tilbake overfor dem som setter Guds vilje først i sine liv. 

Heb 5:8-9

Powered by Cornerstone