Mødre er de beste vikarer for Gud

Mødre er de beste vikarer for Gud

En mor hadde tretten barn, og hun fikk spørsmålet: - Hvem av alle barna dine er du aller mest glad i? - Den som er syk, til han er frisk, den som er borte, til hun er tilbake, svarte hun.

Replikken viser oss det innerste i et ekte morshjerte. Hun elsker alle, men aller mest den som i øyeblikket trenger det mest. 

Mors kjærlighet gir oss en glans av Guds egen kjærlighet. - Gud kunne ikke være overalt, og derfor skapte han mødre, sier et jødisk ordtak. 

Trøst og varme, oppmuntring og omsorg, pleie og forbønn, opplæring og råd, - utallige er de gavene mor gir ut av sin overflod. Mødre er de beste vikarer for Gud. 

Alle har vi noe å lære av den gode mor. Også menn kan legge vekt på å bli litt mer kvinnelige og kjærlige. Selv den mandige apostelen Paulus var ikke flau for å si at han hadde tatt på seg en morsrolle overfor sine åndelige brødre og søstre: 

"Men vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn ved sitt bryst." 

Noe av det mest ømme og omsorgsfulle i denne verden er mor som ammer barnet sitt. Hun er aldri streng og hard i en slik situasjon. Da er hun bare mild, god og givende. 

Også slike strenger skal en Jesu disippel spille på. 

Gud kan være alle steder. Også derfor skapte han morskjærlighet. En slik morskjærlighet trengs på alle plan, av alle mennesker, til beste for alle. 

1Tess 2:7

Powered by Cornerstone