Kristi ansikt ser en først nedenfra

Kristi ansikt ser en først nedenfra

Den danske kunstneren A. B. Thorvaldsen (1770-1844) er mest berømt for sine skulpturer av Kristus og apostlene. Etter å ha laget en Kristus-figur i myk leire, dro han hjem om kvelden. Om natten kom det fuktig luft.

Neste morgen trodde kunstneren at verket var ødelagt. Det majestetiske Kristus-hodet hadde vært himmelvendt, men så nå nedover. Hendene som var hevet som for å velsigne, var sunket ned og strakt framover på en inviterende måte. Hendene hadde også fått noe mykt og innbydende over seg. 

Plutselig så Thorvaldsen at nettopp slik skulle skulpturen være. - Hvis du ønsker å se Kristi ansikt, må du gå ned på dine knær, sa Thorvaldsen. 

Nettopp slik er det. Gud har blikket aller mest åpent for dem som bøyer seg i ydmykhet for ham. 

Dette uttrykkes slik av profeten Jesaja: 

"Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord." 

Gud får ikke inngang hos de stolte og selvhjulpne. Han finner ikke åpne dører hos de selvsikre og skrytende. Men er det noen som bøyer seg ned for guddommens storhet, så er det mulig å se Gud i Kristi milde ansikt - nedenfra. 

Noen har en sønderbrutt ånd. Noe er knust inne i dem. Andre er blitt sjokkert over alvoret i Herrens ord. De føler dårlig samvittighet for noe i livet. 

For slike er det håp. De er forberedt av Gud på å søke Herrens rike nåde. Herren ser til nettopp slike 

Jes 66:2

Powered by Cornerstone