Foto: Morten Ingebrigtsvold
Foto: Morten Ingebrigtsvold

Førstegangshopp med fallskjerm

Av og til er livet som å stå i flydøren høyt til værs. Bare én vei er åpen: Ut i tomrommet. Gjelder det et førstegangshopp med fallskjerm, merkes krysspresset desto sterkere. Nå må det enten bære eller briste.

Apostelen Peter og vennene hans sto en gang på et punkt da det meste var usikkert og fluktveiene minimale. De ville ikke - og ville på samme tid. De trodde - og tvilte. Jesus hadde vist seg som en stor undergjører. Men med sine skjellsettende sannheter hadde han støtt mengden fra seg. Nå sto de der noen få igjen. Jesus spurte om også de tolv ville gå bort. 

"Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige!" 

Idealistiske mennesker kan velge å satse på tre ulike plan. Noen kjemper for interesser. Men de oppdager snart at de da må kjempe med mot-interesser. Noen slike på Jesu tid gikk i væpnet kamp mot romernes imperialisme - og fikk igjen så de kjente det. 

Andre kjemper for prinsipper. På Jesu tid var de mange: Fariseere og skriftlærde, religiøse veivoktere av alle slag. De samlet mange ivrige og kloke. 

Men en tredje gruppe er så dristige at de satser på en person. Ikke noe mindre enn det gjorde Peter og de andre disiplene. For de så noe enestående i denne Jesus fra Nasaret. De hadde kommet til å tro. Midt i tvilen var overbevisningen så sterk at de kunne si: Vi vet at du er Guds Hellige. 

Det ble et hopp ut i det ukjente. Men hvem skulle de ellers gå til? Interessene og prinsippene holdt ikke hva de lovte. - Nå satser vi på personen Jesus! 

Våger vi også et slikt fallskjermhopp? 

Joh 6:68-69

Powered by Cornerstone