Ingen mennesker er urene

Dagen etter ... gikk Peter opp på taket for å be ... [da] kom det en henrykkelse over ham. Han ser himmelen åpnet, og noe som kommer dalende ned.

Det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter de fire hjørnene. På den var det alle slags firføtte dyr og jordens kryp og himmelens fugler. 

Og en røst kom til ham: Stå opp, Peter, slakt og et! 

Men Peter svarte: På ingen måte, Herre! Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent. 

Og en røst kom igjen til ham, for annen gang: Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent.
Apg 10,9–15 

(Teksten fortsetter under bildet)

Ingen mennesker er urene

Noen sier at kristendommen er full av regler og bud, så de vil ikke ha noe med den å gjøre. Sannheten er at i det vanlige menneskelivet svirrer det av bud. De kalles fordommer, forventninger, uskrevne regler, motepress, tabuer og kritiske blikk. 

Apostelen Peter hadde en inngrodd forestilling om at noen mennesker var rene, andre urene. Med noen kunne man ha kontakt, andre måtte man styre unna. 

Gud måtte la Peter gjennomgå en spesiell opplevelse for å bli kvitt fordommene sine. Det fins ikke A- og B-mennesker, overmennesker eller undermennesker. Alle er skapt av Gud, for Gud og til Gud. Alle har samme rett til å få del i den frelsen Kristus har åpnet for ved sin død på korset. 

Kan vi da etter dette fortsette å se ned på visse slags mennesker? Gud elsker alle han har skapt. Kristus har åpnet en vei for alle inn i Guds rike. Alle kan vi invitere til å ta imot Guds dyrebare gave.

Powered by Cornerstone