Den nye himmel og den nye jord

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer.

Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. 

Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. 

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. 

Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye! Og han sier til meg: Skriv! For disse ord er troverdige og sanne. 

Åp 21,1–5 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Den nye himmel og den nye jordDen nye himmel og den nye jord

Mange tror at Bibelens bilde av det evige liv fremstiller et liv i luftige skyer, med engledrakt og harpespill. Apostelen Johannes fikk se hva ingen andre har sett, og få har forstått. Det første skaperverket må vike, og så senker Gud ned en ny himmel og en ny jord. I den nye, hellige byen blir alt vakkert. Og det største ved den nye verden er at Gud kommer tilbake og bor midt iblant menneskene, i et nært fellesskap med dem han har skapt og frelst. 

Hvem andre enn en mor eller far tørker barnets tårer? Denne kjærlige, familiære handlingen vil Gud selv stå for, som et bevis på at alt ondt skal være fjernet for bestandig. For fra nå av skal alt bli nytt. 

Johannes fikk uttrykkelig ordre om å skrive ned både hva han så og hva han hørte, og slik har vi fått vite sannheten om det evige liv for dem som tror på Jesus. 

– For meg er dette avsnittet et av de mest trøsterike i hele Bibelen, sa en mann som hadde møtt mye motgang og prøvelser. 

La bildet av den nye himmel og den nye jord, der Gud bor og Kristus styrer, synke inn i ditt sinn. La Guds lys og skinnende håp bryte gjennom ditt mørke. 

Du kan bli hjulpet.

Powered by Cornerstone