Bedre søndag
Et hjerte som er klart for å møte Messias (Lukas 3,7-18)
Et hjerte som er klart for å møte Messias (Lukas 3,7-18)
En heller særegen skikkelse dukket opp i verdenshistorien før Jesus stod fram, men dukker også opp før julen ringes inn.
Les mer
Gode holdninger i endetiden. (Lukas 21,27-36)
Gode holdninger i endetiden. (Lukas 21,27-36)
Både adventstid og endetid vil skjerpe mine holdninger til hvordan jeg lever mens jeg venter på at Jesus kommer igjen. Det handler om å holde...
Les mer
Gode nyheter for fattige (Lukas 4,16-22a)
Gode nyheter for fattige (Lukas 4,16-22a)
En profet i det gamle testamentet lovte folket at en dag skulle «nådens år» bryte fram. I Jesus Kristus er «nåde» ikke lenger et teoretisk...
Les mer
Om gode gjerninger på himmelveien (Matteus 25,31-46)
Om gode gjerninger på himmelveien (Matteus 25,31-46)
Hvor mange sultne må jeg gi mat til og hvor mange sykebesøk og fengselsbeøk må jeg ha unnagjort for å bestå dommen? Ja, slike spørsmål kan...
Les mer
Jeg går ikke bort fra Jesus! (Johannes 6,63-69)
Jeg går ikke bort fra Jesus! (Johannes 6,63-69)
Har du stilt deg spørsmålet hvem du skulle tro på og leve for hvis det ikke var Jesus? Disippelen Peter både stilte det spørsmålet og har...
Les mer
Lønner det seg å følge Jesus? (Markus 10,28-31)
Lønner det seg å følge Jesus? (Markus 10,28-31)
Livet ble ikke lenger det samme for disiplene som valgte å følge Jesus. Noen goder måtte de gi avkall på. Samtidig lovte Jesus en lønn både...
Les mer
Toppen av all lykke – å være salig (Matteus 5,1-12)
Toppen av all lykke – å være salig (Matteus 5,1-12)
På Allehelgensdag gir vi oppmerksomhet til døde i familie og slekt. Vi ønsker å hedre de som gikk foran oss. Å oppleve Himmelen må være den...
Les mer
Hvorfor vil så få gå inn gjennom den trange døren? (Lukas 13,22-30)
Hvorfor vil så få gå inn gjennom den trange døren? (Lukas 13,22-30)
Livet mitt består av mange valg. De fleste valgene i hverdagen har heller små konsekvenser. Valget av riktig vei mot evigheten har derimot store...
Les mer
RSS feed Podcast
1 2 3 4 Neste
Powered by Cornerstone