Spørsmål og svar
Å være "under loven" i tillegg til å være "under nåden"?
Å være "under loven" i tillegg til å være "under nåden"?
Noreapastoren har fått inn et spørsmål fra en bibelgruppe som diskuterer om vi som kristne også skal være "under loven" i den forstand at vi...
Les mer
Når min tro ikke blir sett på som god nok av min svigerfamilie.
Når min tro ikke blir sett på som god nok av min svigerfamilie.
Norea har fått en mail som handler om hvordan man forholder seg til en svigerfamilie som ikke helt klarer å akseptere troen til svigerbarnet....
Les mer
Guds Ord - diktet opp av mennesker?
Guds Ord - diktet opp av mennesker?
En person har sendt inn spørsmål til Norea Mediemisjon. "Kan det være slik at Bibelens Ord bare er diktet opp av mennesker?"
Les mer
Hva er godhet?
Hva er godhet?
En person har sendt inn spørsmål til Norea Mediemisjon. Hun spør og reflekterer over hva godhet er: Er det ikke slik at godhet eller gode...
Les mer
Hva skjer hvis en kristen lever i synd med vilje?
Hva skjer hvis en kristen lever i synd med vilje?
Spørsmål: Kan du forklare meg et vers som jeg syns er vanskelig - Efeserne 5,5. Siden Paulus her snakker til kristne og verset avsluttes med at...
Les mer
Fortapelsen
Fortapelsen
Dette med fortapelsen er vanskelig. En person sa det slik: "Hvis en tror på Jesus, kommer en til himmelen. Blir en ikke bare i jorda da hvis en...
Les mer
Flerkoneri i Bibelen
Flerkoneri i Bibelen
I "gammeltestamentlig tid" var det helt vanlig med mange koner. Hvorfor var dette ”greit" for Gud? Salomo hadde jo rimelig mange, men det står...
Les mer
Ung er den som dør hundre år gammel
Ung er den som dør hundre år gammel
Hei, Jesaja skriver i kap. 65 v. 17-25 om en ny himmel og en ny jord. I vers 20 sier han bl.a. "En ung mann skal den være som dør hundre år...
Les mer
RSS feed Podcast
1 2 3 4 5 ... 64 Neste
Powered by Cornerstone