Hvordan kan man vite at man ikke er besatt?

Hei, Jeg har skrevet til deg før, men vil gjerne spørre deg om noe igjen. Jeg har vært kristen hele mitt liv, og jeg har valgt at jeg vil følge Jesus. En sjelden gang, som nå, kan jeg derimot bli grepet av angst. De siste dagene har jeg blitt redd for de onde ånder, og tanken på å kunne være besatt, skremmer meg. Hvordan kan man vite at man ikke er det? Og hvis man skulle ha en ond ånd i seg, men likevel trodde på Jesus og ønsket å følge ham og leve for ham, ville man så ikke komme til himmelen? Man er vel beskyttet fra disse åndene når man tror på Jesus? (“Kirsten” 22 år)

SVAR:

Hei tilbake! Vi ser ikke eksempler på i Bibelen at mennesker som tror på Jesus, er besatt av onde ånder. Riktignok leser vi om en trollmann, en falsk profet, som het Barjesus eller Elymas. Han ga andre et inntrykk av at han var en kristen. Men Paulus sa at han var full av svik, et djevelens barn og opptatt av å forvrenge Herrens rette veier. Han hadde overgitt seg til ondskapen og prøvde å hindre folk i å tro. (Apg 13,6-11)

Dette er langt fra dine holdninger, når du har vært en kristen hele ditt liv, og har valgt å følge Jesus. Da har Jesus grepet fatt i deg, og du er et Guds barn.

Når du er redd for djevelen og hans makt, og samtidig ønsker å tro på Jesus, da er du under hans beskyttelse.

Angst kan komme til noen hver. Det kan skyldes at du er sliten, at du har lett for å engste deg, men det kan også være et angrep fra den onde. Men angsten må ikke komme mellom deg og Gud. Den skal heller føre deg til å søke trøst og styrke hos Gud. Du kan fortelle Jesus om at du er redd, så vil han hjelpe deg.

Paulus spurte: «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd?» (Rom 8,35) Angsten står altså midt mellom trengsel og forfølgelse. Det betyr at apostelen ikke tok angsten lettvint. Men Paulus var overbevist om at ikke noe, heller ikke angst, kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 8,39)

Jesus sa om dem som hørte med i flokken hans: «Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.» (Joh 10,28) Er det ikke et fint løfte?

Jesus ba inderlig for vennene sine: «Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.» (Joh 17,24) Gud Fader vil at du skal få være hos Jesus og se hans storhet.

Må Herren velsigne deg til å bli trygg i din tro.

OPKL283

Powered by Cornerstone