Skal vi kunne ta giftige slanger i hendene?

I slutten av Markusevangeliet leser vi om at Jesus ga misjonsbefalingen, og så sa han: «Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.» (Mark 16,17-18) Hva mener Jesus med at vi skal ta slanger i hendene og ikke være redde for dødelig gift? Hvorfor ser vi ikke dette praktisert i dag?

SVAR:

Når Jesus her snakker om tegn, tror jeg vi ikke skal tolke det som tegn slik ordet brukes i Johannesevangeliet. Der betyr det åndelige pekere eller bevis. Her betyr det mer under.

Slike undere som er beskrevet av Jesus hos Markus, skjedde virkelig allerede på den tiden da Nytestamentet ble skrevet. De nye kristne talte med andre tungemål på pinsedagen, se Apg 2,4-11. De drev ut onde ånder, se f.eks. Apg 16,18. At syke ble helbredet, leser vi for eksempel i Apg 28,8. Paulus ble bitt av en giftig slange uten at det skadet ham, se Apg 28,1-6.

Disse underne fulgte de første kristne. Vi ser også i dag at slike undere kan skje der evangeliet arbeider seg fram i grenselandet mot hedenskapet.

Men det blir en avsporing om vi prøver å konstruere slike undere i dag, eller vi sier at kristendommen i dag ikke er ekte, fordi vi ikke ser at slike undere skjer. For det er Gud som leder oss, og vi skal ikke overta styringen.

Du spør spesielt om det å ta giftige slanger i hendene.

La meg fortelle om pastor Mack Wolford, som bodde i West Virginia i USA. Han døde i mai 2012. Han var en predikant innen pinsebevegelsen, og han døde av samme grunn som faren sin, som også var pinsepredikant. Begge døde fordi de hadde latt seg bite av en giftslange.

De trodde faktisk begge at Bibelen ber kristne om å ha med giftslanger å gjøre. Dermed kunne de vise hvordan de trodde på Gud. De mente Gud ville hindre dem fra å bli bitt. Og hvis de ble bitt, ville Gud helbrede dem uten at de tok motgift eller fikk annen behandling. Hvis de så ikke ble helbredet, var det ikke fordi de hadde for svak tro, men for at deres time var kommet. De skulle dø.

Naturligvis kan Herren svekke kraften i giften fra slanger. Det har skjedd større undere enn det. Så det handler ikke om Guds kraft.

Spørsmålet er: Har vi rett til å sette Gud på prøve? Her kan vi lære av Jesus, da han ble fristet av djevelen. Satan sa: Kast deg ut fra templets øverste hjørne, for vil ikke englene da bevare deg? Jesus svarte: Du skal ikke friste Herren din Gud, se Matt 4,5-7.

Vi trenger ikke oppsøke prøvelser og fristelser. Gud sender dem hvordan og når han vil. Verdens mennesker tåler stort sett ikke evangeliet. Derfor er kristne blitt forfulgt gjennom historien. I tøffe forfølgelsestider har Herren vist sin kraft ved å kjempe mot synden, døden og djevelen. Den Hellige Ånd har gitt kristne visdom til å svare som de skal. De har fått mot til å lide og holde ut, ja, også overleve på merkelige måter.

Som kristne i dag skal vi søke å leve nær Jesus og ordet hans, være åpne for at han leder oss, og møte utfordringene når de kommer. Men vi er ikke kalt til å leke med farlige ting, for å vise hvor spesielle vi er. Jesus er Herre, ikke vi.

OPKL285

 

 

Powered by Cornerstone