Hvorfor rose den uhederlige forvalteren?

Kjære pastor, Tusen takk for sist! Det hjalp meg veldig mye at du tok deg tid til å snakke med meg. Vi hadde et møte i går og kom borti Lukas 16,1-13: Lignelsen om forvalteren som handlet klokt. Vi forstår ikke budskapet i denne teksten, hvorfor herren ga lovord til den uhederlige forvalteren. Hvorfor sier Jesus: For denne verdens barn ordner seg klokere med hverandre enn lysets barn gjør. Hva betyr vers 9? Hvorfor skal de bli tatt imot i de evige boliger når pengene tar slutt? Snakker Jesus om jordisk måte å løse problemer? Vi kan se at det kommer ikke noe godt ut av det. Vil Jesus advare oss om det? Og som Jesus sier at ingen vil stole på oss, hvis vi gjør det, hvorfor sier herren at denne forvalteren har handlet klokt? Tusen takk for hjelpen og må Gud velsigne deg og dine! (M.L.)

SVAR:

Dette er gode spørsmål, og mange har undret seg over denne dristige lignelsen som Jesus fortalte.

Jesus snakker om denne verdens barn. De regner ikke med at de skal komme fram for dommen innfor Gud en dag. Derfor prøver de å ordne seg best mulig innenfor dette livet. Jesus sier da at denne utro forvalteren er smart ut fra sitt verdensbilde og sine forutsetninger. Når han er avslørt og har mistet jobben, hva skal han da leve av? - Jo, jeg må få meg venner som vil hjelpe meg, tenker han. Og så gir han dem økonomiske fordeler.

Det kan være at forvalteren hadde fullmakter til å gi rabatter og ettergi noe gjeld, slik at han ikke er så korrupt som det kan se ut til. Men de fleste mener at han rett og slett var uhederlig både før og etter at han var blitt avslørt.

Så sier Jesus: Dere må ikke oppføre dere som han. Men dere kan være lure likevel, i samsvar med Guds lover og det sanne verdensbildet. Hvis dere bruker av midlene deres til å gi og vise godhet her i livet, så vil dere møte noen i himmelen som takker for det dere har gjort og gitt (v. 9). Pengene er urettferdige, Jesus gir dem navn som en avgud og kaller dem Mammon. Men dere kan bruke denne avguden til noe godt, vil Jesus si.

Altså: Som denne verdens mennesker er smarte ut fra sine verdslige forutsetninger, skal Rikets barn være kloke ut fra Herrens lover.

Jeg har holdt en bibeltime over denne teksten, og dere kan høre og se den ved å trykke her: https://www.norea.no/malsider/artikkel/article/26589

OPKL287

Powered by Cornerstone