Mase på Gud i bønn

Takk for at du er en ventil man kan sende spørsmål til. Ofte har jeg samme sak på bønnelisten kveld etter kveld. Da lurer jeg på: Blir ikke Gud trøtt av å høre samme saken hele tiden? Vi er jo oppdradd til ikke å mase, men stå pent i køen og vente. Men så har det vist seg at hvis vi spør politikerne om noe, så er det gjerne den som roper høyest, som får gjennomslag. Hva gjelder i bønn? (Anne Marie)

SVAR:

Du skal tenke på Gud som en god og kjærlig far, og deg selv som et lite barn. Du kan vende deg til Far igjen og igjen med det som ligger deg på hjerte. Han har sagt: «Be uten opphold!» Det er også oversatt: Be uavlatelig! Be stadig (1. Tess 5,17). Kanskje blir det kjedelig for ham, men han har uendelig tålmodighet, og han har selv sagt at vi skal gjøre det.

Videre står det fortalt om Jesus: «Han sa en lignelse til dem om at de alltid burde be og ikke bli trette.» Lignelsen handlet om en dommer som «ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske». En enke der i byen maste om hjelp gang etter gang. Dommeren ville ikke, men til slutt syntes han at hun var blitt en plage, så han fikk hjelpe henne likevel. Etter dette drar Jesus en slutning fra det ufullkomne, det onde, til det gode og sier: «Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen når det gjelder dem?» (Luk 18,1-7)

Gud tåler å høre mas fra oss, og han vil ikke skuffe oss. Men at svaret kan komme på en annen måte, til en annen tid, og gjennom en annen person enn ventet, det har kristne mange forskjellige opplevelser om.

Det er gitt oss mange løfter om at Gud hører bønn. Og vi kan gjerne bli enige med venner om å be for noe spesielt. «Igjen sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen.» (Matt 18,19)

Tro ikke at masingen fra din side gjør susen. Gud er ingen politiker som må utsettes for press. Det snakket Jesus om i Bergprekenen: «Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord likesom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem! For deres Far vet hva dere trenger til før dere ber ham.» (Matt 6,7-8) At Gud er Abba – Pappa – og vet hva du trenger, og hva som er best for deg, gjør at du kan bare hvile i bønnen. Skriften sier: «Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» (1. Pet 5,7)

OPKL159

Powered by Cornerstone