Oppdatere Bibelen

Har du noen gang tenkt over at Gud kanskje ville «oppdatere» Bibelen? (Johanne, 16 år)

SVAR:

Nei, jeg har vel ikke tenkt så mye på en slik mulighet. Jo mer jeg leser i Bibelen, jo mer syns jeg den fremstår som en enhet, og at vi i den har fått det vi trenger.

Apostelen Paulus skriver om Bibelen: «Helt fra barndommen har du kjent de hellige skrifter, de som kan gi deg visdom som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus.» (2. Tim 3,15) Underforstått: Vi kan lure på mange ting. Men alt det vi trenger å vite for å bli frelst, har vi fått i Bibelen.

Allerede første setningen i Bibelen rommer store dybder. Herbert Spencer, som døde i 1903, hevdet at alt i universet passer inn i fem kategorier: Tid, kraft, handling, rom og det materielle. «Fantastisk,» sa folk og var imponert over at hele virkeligheten kunne sammenfattes i noe så enkelt som fem kategorier.

Men Spencer var ikke den første til å se det slik. Allerede i første vers i Bibelen skrev Moses: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden» (1. Mos 1,1). Uttrykket «i begynnelsen» taler om tid, «skapte» taler om handling, «Gud» taler om kraft, «himmelen» taler om rommet, og «jorden» taler om det materielle. Bak de enkle ordene i Bibelen er det dybder som få mennesker har loddet til bunns i.

Bibelens siste bok har en naturlig innramming og avslutning. Der blir det advart mot å «legge noe til». (Åp 22,18) Bibelen trenger med andre ord ikke å bli oppdatert.

Det er i historisk perspektiv en kort tid før verden slik vi kjenner den, blir avsluttet: «Han som gir dette vitnesbyrd, sier: «Ja, jeg kommer snart.» Amen. Kom, Herre Jesus! Vår Herre Jesu Kristi nåde være med alle!» (Åp 22,20-21) Dette er de siste ordene i Bibelen.

Bibelen er avsluttet. Men Guds historie med menneskene er ikke avsluttet før Jesus kommer igjen. Guds hellige ånd er virksom hele tiden, og all åndelig fornyelse og vekst skjer ved at Bibelens ord blir oppdaget, levendegjort og aktualisert for oss som lever i stadig nye tider.

OPKL304

Powered by Cornerstone