Kristen for å komme til himmelen?

Må du være kristen for å komme til himmelen? (Mann ca. 30)

SVAR:

Svarer jeg et enkelt JA, kan det bli feil. Svarer jeg et enkelt NEI, kan det også bli feil.

Å komme til himmelen er det samme som å være sammen med Gud som Far når dette livet er slutt. Jesus sa at han har gjort i stand et sted for sine venner i det nye livet, som skal vare til evig tid. Da han snakket med disiplene sine om hvilken vei en må gå for å komme dit, sa han: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» (Joh 14:1-6)

Med andre ord: Du må tro på Jesus og gå hans vei for å komme til himmelen. Å tro på ham er å ha tillit til ham, vende deg til ham som din eneste redning og ditt eneste håp.

Det fins kristne som bare er kristne i navnet, men egentlig ikke kjenner Jesus. Noen kan tro at jeg må oppføre meg som den og den for å komme til himmelen. Dermed kan kristne personer komme til å stå i veien.

Du skal derfor ikke gjøre kristnes meninger og levemåte til betingelser for å komme til himmelen. De kan ta feil. Jesus vil en gang komme til å si om noen som trodde at alt var i orden med dem: «Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg …» (Matt 7:21-23) De satset på sin egen versjon av kristendommen, men tok ikke Jesu ord på alvor og var ikke lydige mot ham.

Jesus sa i bønn til sin Far: «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.» (Joh 17:3) Derfor: Bli kjent med Jesus. Samle oppmerksomheten om ham. Ikke tenk så mye på om du har en sterk tro. Vær mer opptatt av Jesus, slik Bibelen forteller om ham. Han tar seg av nettopp dem som ikke får til å leve som de skal. Så kommer troen som en gave.

Overfor Gud og mennesker er vi ikke solister. Vi er skapt og frelst til å høre til i et fellesskap. Derfor må du arbeide med å finne et holdepunkt i en forsamling eller menighet du kan ha som ditt åndelige hjem.

Må Herren Jesus velsigne deg på himmelveien!

OPKL453

 

Powered by Cornerstone