Han er ikke troende, som jeg

Hei! Tusen takk for det fantastiske arbeidet du gjør! Jeg har et spørsmål angående ekteskap, som jeg håper du kan hjelpe meg med. Min forlovede og jeg skal gifte oss og flytte sammen i august. Det eneste som har fått meg til å bekymre meg litt innimellom, er at han ikke er troende slik som jeg. Men jeg mener å ha lest i Bibelen at dersom den ene i ekteskapet er troende, er den andre frelst på grunn av han/henne?

Vil det i så fall være jeg, kvinnen, som holder meg til Gud, mens mannen holder seg til meg? Jeg tenker at jeg ikke kan holde meg helt til min mann (slik det står i Efeserbrevet), men også må ta en del avgjørelser på egen hånd ut fra Guds ord.

Hva tenker du om dette? Min forlovede er kristen, men svært tvilende. Jeg er av dem som ikke snakker så mye om min tro, men lever det ut i handlinger. Mitt håp er at han skal bli troende ut fra måten jeg lever.

Av og til tenker jeg at det ville vært mye lettere å være sammen med en som jeg kunne snakke om Gud og troen med, men slik er det ikke. Jeg føler jeg står alene på det området. Jeg blir nødt til å stole på Gud og be til Gud om en styrket tro hver dag. Kanskje du har noen tips? Hilsen meg (24)

SVAR:

Det ordet du sikter til, lyder slik: «For den vantro mannen er helliget ved sin hustru, og den vantro hustruen er helliget ved den kristne broren.» (1Kor 7:14) Paulus svarer her på et konkret spørsmål han har fått: Skal en skille seg fra en mann som ikke vil tro? Eller omvendt: skille seg fra en ikke-troende kone? (se vers 12-13) Paulus anbefaler altså ikke noe brudd. I enkelte tilfeller vil den ikke-troende bryte ut. Man er «ikke trellbundet i slike ting», skriver han. Det som er klart, er at en kristen ektefelle fører hellighet og velsignelse inn i familien.

Din situasjon er ikke helt parallell. Du kjenner bare en viss uro innfor fremtiden, når du vil gifte deg med en mann som ikke har en trygg tro.

Jeg skjønner at det ikke er så lett for noen av dere å snakke om tro og andre dypere ting. Kanskje dere skulle gått på et kristent ekteskapskurs eller temakvelder for ektepar, så dere lærer litt mer om god kommunikasjon? Det vil være nyttig for dere å trene opp evnen og viljen til å samtale om viktige spørsmål.

Du er inne på hva Paulus skriver i Ef 6. Der er det ikke så mye spørsmål om hvem som skal ta avgjørelser. Det handler mer om å ha de rette holdningene til hverandre – i tjeneste, kjærlighet, ydmykhet, selvoppofrelse og det å løfte hverandre opp ved å underordne seg under hverandre. Her er Kristus selv det store forbildet.

Kjærligheten er avgjørende i ekteskapet. Du er inne på at det innebærer å leve som en kristen i hverdagen – tålmodig, hjelpsom og oppmerksom. Peter skriver at «de som er vantro mot Ordet, kan bli vunnet uten ord ved konens livsførsel». (1Pet 3:1)

Du bør gjøre en avtale med mannen din at dere mest mulig går sammen på møter og gudstjenester. Hvis han ikke alltid er villig til det, må han ikke legge hindringer i veien for at du får gå alene. Hvis han ikke avviser helt å tro, kan det hende Den hellige ånd og din kristne levemåte vil gi ham en overbevisning om det gode ved å følge Jesus.

OPKL454

 

 

Powered by Cornerstone