Det Gud har planlagt

Korleis kan du vite at du gjer det Gud har planlagt for livet ditt? (Ragnhild 17 år)

SVAR:

Bak spørsmålet ditt trur eg det ligg eit inderleg ønske om å få ha følgje med Gud gjennom livet. Det er eit ønske han vil komme i møte.

I bøna Fader vår, som eg trur du ber ofte, lyder det slik: «Lat viljen din råda, som i himmelen, så òg på jorda.» (Luk 11,2) Når du ber med dei orda, vil han la viljen sin oppfyllast også i livet ditt.

David bad slik i ein salme: «Lær meg å gjera din vilje, for du er min Gud!» (Sal 143,10) Om David hadde sine fall og nederlag, vart summen av livet hans at han vart ein tenar for Guds plan i sin tid. «For David sovna inn, etter at han hadde tent Guds råd i si levetid.» (Apg 13,36)

Ordet i Ef 2,10 er mykje sitert: «For vi er hans verk, skapte i Kristus Jesus til gode gjerningar, som Gud føreåt har lagt ferdige så vi skulle ferdast i dei.» Det ligg gjerningar, planar, prosjekt og personar og ventar også på deg, Ragnhild.

Sei med orda i salmen: «Eg vert alltid verande hjå deg, du har gripe mi høgre hand.» (Sal 73,23) Med visse om at han leier deg kan du trygt gå livet i møte.

OPKL306

 

Powered by Cornerstone