Hvorfor viser Gud seg for noen og ikke andre?

Hvorfor viser Gud seg for noen mennesker og omvender de (f. eks. Paulus), mens andre ikke får den muligheten? (Silje 18 år)

SVAR:

Du reiser et vanskelig spørsmål. Mye er skjult i Guds plan. Vi får ikke vite hva han tenker i ett og alt.

Paulus drøfter dette temaet i Romerbrevet, kapittel 9. Der handler det om jødefolket på hans tid. De kristne i Roma skjønte ikke hvorfor ikke jødene tok imot Jesus som sin Messias.

Paulus setter det på spissen og sier: «Altså: Hvem han vil, den viser han miskunn, og hvem han vil, den forherder han.» (Rom 9,18) Forherde betyr i denne sammenhengen at han tillot hjertene å bli harde og mer avvisende, når de allerede hadde avvist Jesus.

Paulus reiser spørsmålet: «Hva skal vi da si? Er det da urettferdighet hos Gud? Langt derifra! For til Moses sier han: Jeg vil vise miskunn mot den jeg miskunner meg over, og være barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over.» (Rom 9,14-15)

Her ser du hvordan Paulus fremhever Guds miskunn og barmhjertighet, som springer ut av Guds rettferdighet. Hans kjærlighet vil gjerne omfatte alle.

Vil vi protestere på Guds styre av denne verden, kan vi legge merke til hva han skriver i vers 20: «Men hvem er da du, menneske, som tar til gjenmæle mot Gud? Kan vel verket si til ham som formet det: Hvorfor gjorde du meg slik?»

Vi må holde fast ved at det er mye vi ikke forstår.

Samtidig skal vi ikke glemme det viktige ordet der Paulus omtaler Gud slik: «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.» (1. Tim 2,4) Det er et klart ønske fra Guds side at alle skal bli frelst, at alle skal lære sannheten å kjenne.

Døren til Guds rike er åpen for alle som tar imot nåden i Kristus og frelsen i evangeliet. Dette er viktig. Så skal vi nok få svar på noen gåter en gang i evigheten.

OPKL311

Powered by Cornerstone