Hva betyr «helt hjerte»?

Hei Asbjørn! Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. (Jer 29,13-14) HVA MENES MED ET HELT HJERTE. HELT? (RS, mann)

SVAR:

Uttrykket «helt hjerte» brukes mest i Det gamle testamente. Da er ikke det psykologiske i sentrum, om en er oppriktig i sitt indre. Det handler mer om praktisk gudsdyrkelse og ytre lojalitet mot Herren. Profeten Samuel sa en gang til Israels hus: «Vender dere om til Herren av et helt hjerte, må dere få bort de fremmede gudene og Astarte-bildene som er hos dere! Vend hjertet til Herren, og tjen ham og ingen annen!» (1Sam 7:3) Det hele hjertet måtte vise seg i at de holdt opp med å dyrke avgudene.

Gjennom profeten Jeremia sa Gud det ordet du siterte: «Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte.» (Jer 29:13) Det kan ikke bli en ekte bønn om hjelp fra Gud hvis en samtidig søker innsikt og hjelp fra avgudene.

I Det nye testamente er det motsatte av et oppriktig og helt hjerte, at en hykler og prøver å skjule sannheten. Jeg kan for eksempel si at jeg tilgir den som har gjort urett mot meg. Men hvis jeg ved første anledning kommer med noen stikk som hevn, har jeg ikke tilgitt av et helt hjerte. Da trenger jeg selv Guds tilgivelse. (Se Matt 18:35)

Men jeg aner noe av en anfektelse og uro i spørsmålet ditt: Er jeg oppriktig nok for Gud? Er jeg helhjertet? Har jeg ikke lett for å bruke store ord om troen min, men i praksis er jeg tvilende og ustabil?

Martin Luther var opptatt av om han angret nok på syndene sine. Han ble til slutt rolig for at vi aldri kan bli gode nok for Gud. Vi er syndere og delte i vårt sinn. Vi må få tilregnet Kristi rettferdighet av bare nåde, uten å ha fortjent det.

Slik skal du også tenke. En mann ropte til Jesus: «Jeg tror! Hjelp meg i min vantro!» (Mark 9:24) Du kan be på en tilsvarende måte: Gi meg din nåde, frelse og trosvisshet, Jesus, selv om jeg ikke makter å være helhjertet!

Du kan også be med Bibelens ord: «Herre, lær meg din vei så jeg kan vandre i din sannhet! Gi meg et helt hjerte, så jeg frykter ditt navn!» (Sal 86:11)

Slike bønner hører Gud. For han vet hvor svake vi er.

OPKL460

 

 

 

Powered by Cornerstone