De andre religionene

Det jeg synes er vanskelig når det kommer til tro, er de andre religionene. Hvordan kan vi forholde oss til dem, og hva om det er sannhet i de andre også? Hva tenker du om dette? (Ørjan 18 år)

SVAR:

Jeg tenker at det egentlig er en ganske gammel problemstilling. De som møtte Jesus og hørte ham, syntes det var fint å høre om Guds nåde, om kjærlighet og barmhjertighet, men de likte ikke å høre at nåden bare blir gitt til de hjelpeløse. Bare de som ser seg selv som syndere og blir overbevist om at de blir frelst av nåde, uten egne gjerninger, vil gripe evangeliet. De andre bare irriterer seg.

Kristendommen har et utrolig ydmykende budskap. Vi har jo alle en naturlig stolthet og tro på at vi har det vi kan stille opp med overfor Gud. Men Jesus bar syndene våre og sonet for all vår ondskap. Han oppfylte Guds lov fullkomment i stedet for oss. Nåden blir bare mottatt av tomme hender.

Jesus døde på korset som vår stedfortreder og sto opp igjen til et nytt liv for å vise at seieren ble fullført og at vi skal få leve et nytt og evig liv sammen med ham.

Dette er jo et kjempegodt budskap. Men ikke alle syns det, for det er som sagt veldig ydmykende.

Det er ikke vanskelig å komme i samtale med folk om religiøse spørsmål. Og argumentene kan gå fram og tilbake om fordeler og ulemper ved forskjellige religioner.

Da er det ganske dristig, men jeg tror det er riktig, å si at kristendommen er ingen religion. Den gir ikke ferdige oppskrifter på alle problemer, den har ikke bud og regler for alt mulig. Den er ikke knyttet til geografi, slik hinduismen er indisk, shintoismen er japansk og islam er arabisk. Det kristne evangeliet er et budskap om at Gud har gitt det dyreste han har til en syndig og opprørsk menneskehet, som av seg selv bare flykter fra Gud og ikke til ham.

Blir det religiøse bare vurdert ut fra leveregler og moral, er det ikke sikkert kristendommen vinner. I hvert fall ikke kirken, som inneholder så mye av sprik både blant medlemmer og i lære, både før og nå.

Kristen tro er Jesus-tro. Derfor er han tema i de aller fleste prekentekstene i kirken. Derfor samler han så bredt på tvers av utrolig mange kulturer. Jesus er enestående for oss som tror, og for dem som lærer ham å kjenne.

OPKL307

 

Powered by Cornerstone