Kommer kristne for dommen?

Kære Asbjørn. I dag hørte jeg en sætning fra dig som jeg tror lød sådan: Ingen som tar sin tilflugt til Jesus, kommer for dommen. Hvor mon det står i Bibelen? På forhånd tak! Kærlig hilsen Lars.

SVAR:

Jeg tenkte nok på dette ordet fra Jesus, Joh 5,24: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» Jeg forstår dette slik at de som tror på Gud og Jesus, ikke vil bli anklaget for noen himmelsk domstol.

Men det står også i Skriften, 2. Kor 5,10: «For vi må alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt.»

Jeg tolker det slik at de som tror på Jesus, skal være til stede ved Guds domshandling, men de står ikke i tiltaleboksen som anklaget. Vi er allerede gått over til det evige livet sammen med Jesus.

At det samtidig skal være en vurdering, at de som har gjort godt, skal få en takk, synes jeg går fram av dette ordet, Heb 6,10: «For Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verket dere har gjort, og den kjærligheten dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det.»

Disse ordene gjør oss trygge på at frelsen gjelder for tid og evighet. Men vi skal ikke ta det lettvint med hvordan vi lever. Gode gjerninger gjort i Jesu navn vil ikke bli glemt, men får sin påskjønnelse i Guds rike.

OPKL321

Powered by Cornerstone