Hva betyr: «Jeg kjente ham ikke»?

Hei, hva mener Johannes med å si: «Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann»? (Mann, 27 år)

SVAR:

Johannesevangeliet forteller ikke så mye om hva døperen Johannes forkynte, som de tre andre evangeliene gjør. Men døperen sier noe viktig: At Jesus eksisterte hos Gud før han ble født i verden. Dermed var det bare delvis riktig å si at Jesus kom etter Johannes, for han kom egentlig før ham: «Om ham [Jesus] var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg.» (Joh 1:30) Jesus hadde med andre ord pre-eksistens.

Da de to møttes, hadde Johannes fått åpenbart at Jesus var Guds lam, som bærer bort verdens synd. (Joh 1:29) Han fikk imidlertid ikke en full innsikt i Jesus som Guds Sønn før Jesus ble døpt, Den Hellige Ånd hadde vist seg som en due, og ordene var uttalt over Jesus. Dette forklares i versene etterpå:

«Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.» (Joh 1:32-34)

Rett før står ordet du siterte: «Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.» (v. 31)

At Jesus var pre-eksistent, var viktig å forkynne. At han var Guds lam, som tar bort verdens synder, er like viktig. Men at han er Guds Sønn, er kanskje aller størst og viktigst å få åpenbart for jødefolket. Det fikk Johannes og de som sto omkring ham, åpenbart direkte fra himmelen rett etter at Jesus var døpt. Jesu dåp åpnet altså for en stor og viktig avsløring eller åpenbaring.

Før en har innsett at Jesus er Guds Sønn fra evighet til evighet, har en egentlig ikke lært Jesus å kjenne.

OPKL465

 

Powered by Cornerstone