Ikke-kristne, synder de ikke?

Hei Asbjørn! Vi hadde en diskusjon i helga med min svigerinne og svoger. De mente at det var greit at homofile fikk gifte seg borgerlig. Det hadde jo ikke noen innvirkning på deres liv, og det angikk ikke dem, sa de. Jeg ble veldig provosert av dette og mente dette absolutt angår meg og deg. Vi er jo også en del av samfunnet. Og hvilke signaler sender vi til våre barn! Hva tenker du om dette?

Svigerinna mi mente også at det var greit at de som ikke er kristne, synder, for de vet jo ikke at det er synd. Derfor er de syndfrie, sa hun. Dette syns jeg ble så galt det kunne bli.

Jeg sa det står i Bibelen, det med at Gud ikke gjør forskjell på folk, og at alle har syndet og står uten ære for Gud. Det ville hun ikke høre på og sto på sitt, at de er syndfrie (for det hadde hun hørt noen si en gang ...) Da tenker jeg at det er synd hun ikke vil tro på det som står i Bibelen. Hun hører heller på hva folk sier.

Hva betyr det som står i Joh 9:41? Min svigerinne bruker dette verset som argument for at de som ikke er kristne, er blinde og dermed ikke synder. Men da kolliderer jo det med det andre som står i Bibelen. Og hva var da vitsen med at Jesus døde og stod opp, hvis det ikke var noe å bli frelst fra?

Har du noen kommentar til dette? Blir veldig takknemlig i så tilfelle! Takk for dine gullkorn på radioen. Vi hører deg omtrent hver dag! (Målfrid, 36)

SVAR:

Ja, her er mange spørsmål. Avsnittene i Romerbrevet som du er inne på, gjør klart at vi har alle syndet mot Gud, enten vi tror på ham eller ikke. «Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker. Men herlighet og ære og fred skal hver den få som gjør det gode, både jøde først og så greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk.» (Rom 2:9-11)

Å gjøre det onde innebærer først og fremst å avvise Jesus som Frelser. Det går ut på å nekte for at en synder, og avvise at en trenger en redningsmann fra syndens makt.

Synden stenger oss alle ute fra fellesskapet med Gud. Men Kristus har åpnet døren ved å erklære oss tilgitt og frikjøpt når vi tror på Jesus som vår Frelser. Slik står det skrevet: «Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» (Rom 3:23-24)

Det er klart det angår oss når mennesker lever i synd. Samfunnet svekkes når mange ikke tar Guds ord på alvor.

Men vi kan ikke tvangskristne noen. I samfunnet kan en ikke straffe alle private brudd på Guds bud. En må bare stanse det som er ondt på en slik måte at det får store skadevirkninger for andre.

På Bibelens tid var det et rettssamfunn, men samtidig mye urett. Onde mennesker lyktes, og de ble ikke stanset. Se Salme 73. Der fortelles at Gud til slutt skal gjenopprette rettferdigheten.

Jesus sa at det er ikke de kristnes sak å dømme. «Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt.» (Luk 6:37) Dette gjelder oss som enkeltkristne og som menighet.

Paulus fulgte opp med å si: «Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd [dvs. hva slags motiver folk har hatt]. Da skal enhver få sin ros av Gud.» (1Kor 4:5)

Her er også et klart ord: «Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden [dvs vent på Guds dom]. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.» (Rom 12:19)

En kristen vil overhodet ikke dømme, mobbe eller bruke vold mot noen.

Myndighetene skal imidlertid dømme, straffe og avvise ondskap. Øvrigheten er innsatt av Gud, og den skal være til skrekk for dem som gjør ondt, og til ros for dem som gjør det gode, se Rom 13:1-8.

Som borgere i et demokratisk samfunn er vi med på å velge øvrigheten. Vi vil da velge dem som best opphøyer det gode og setter grenser mot det onde.

Du nevner ordet i Joh 9:41: «Jesus sa til dem: Var dere blinde, da hadde dere ikke synd. Men nå sier dere: Vi ser! Derfor er dere fremdeles skyldige.» (Joh 9:41) Ordet var rettet mot fariseerne. De betyr: De som har vært blinde, enten fysisk eller åndelig, men som tar imot Jesus, blir frelst. Da er de ikke lenger skyldige. Men de som sier at de er seende, ja, til og med regner seg som religiøse lærere, men likevel avviser Jesus, de har krenket Gud og er skyldige i den evige dommen.

OPKL466

Powered by Cornerstone