Kan vi ta til oss løfter som er gitt til Israelsfolket i GT?

Hei! Jeg lurer på om vi kan ta til oss løfter som står i GT. F eks. Jes. 41,10. Det er jo et løfte gitt til Israelsfolket. Kan vi tro at det kan gjelde for oss i dag også? Mvh Marit

SVAR:

Ja, det kan vi, og dette er et stort og rikt tema å snakke om. Jeg vil gi deg noen eksempler på at Guds løfter anvendes inn i nye situasjoner, og at forfatterne av Det nye testamente bruker ord fra Det gamle testamente som løfter til oss kristne.

Gud sa til Jakob: «Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg.» (1Mos 28:15)

Hebreerbrevets forfatter gjengir disse ordene når han oppmuntrer oss til å stole på Gud, ikke på pengene: «For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» (Hebr 13:5)

Moses sa til folket: «Vær frimodige og sterke! Frykt ikke og vær ikke redd for dem! For Herren din Gud går selv med deg, han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» (5Mos 31:6) Moses siterte et ord gitt til Jakob, men gir det til israelittene.

Gud siterte seg selv da han ville oppmuntre Josva: «Likesom jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg.» (Jos 1:5)

Da David ville gi noen oppmuntrende ord til sønnen sin, Salomo, siterte også han: «Vær frimodig og sterk og gå til verket! Frykt ikke og vær ikke redd! For Gud Herren, min Gud, er med deg. Han vil ikke slippe deg og ikke forlate deg …» (1Krøn 28:20)

Og som sagt: I Hebreerbrevet blir ordene og løftene brukt om oss som tror på Jesus.

Så vil jeg nevne for deg et annet rikt eksempel på løfter som er gitt til slekt etter slekt av dem som tror.

Engelen talte til Josef da Maria var blitt gravid uten at de var gift. Da viste han til et løfte gitt ved profeten Jesaja: «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.» (Matt 1:23) Dette navnet Immanuel kan oversettes på flere måter: Gud er med oss, hos oss, for oss og blant oss.

Da finner du Immanuel mange steder i Ordet. For eksempel i Jes 41:10, som du viser til: «Frykt ikke, for jeg er med deg

Eller tenk på: «Når du går gjennom vann, er jeg med deg.» (Jes 43:2) Dette kan like gjerne oversettes: Hos deg.

Jesus sa til disiplene: «Og se, jeg er med dere alle dager …» (Matt 28:20) Her har du både Gudsnavnene Jeg er (Jahve) og Med dere (Immanuel) i én setning.

Paulus spør: «Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?» (Rom 8:31) Med uttrykket «Gud for oss» peker apostelen på Immanuel – Med oss er Gud.

Navnet Immanuel (Gud hos oss) krones med det storslåtte, tredoble tilsagnet i Åp 21:3: «Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.» (Åp 21:3)

Jeg bør vel ikke skrive for lange svar i denne spalten, men er fristet til å ta med enda et ord. Herrens tjener (som er Messias, men delvis kan anvendes på hans utvalgte folk) fikk høre dette: «Jeg vil gjøre deg … til et lys for hedningene.» (Jes 42:6)

Paulus anvender dette som både et løfte og et kall til oss som tror på Jesus og er blitt med i hans menighet: «For dette er Herrens bud til oss: Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender.» (Apg 13:47)

Om vi tar til oss løftene i Bibelen, betyr det ikke at de er opphevet for jødene. «Gud har ikke forkastet sitt folk.» (Rom 11:2)

Som kristne tror vi det Paulus har skrevet: «For så mange som Guds løfter er, i ham [Kristus] har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss.» (2Kor 1:20)

Kjære ukjente Marit, Jeg ønsker at du får mye lys, glede og åndskraft når du studerer og tar til deg budskapet fra hele Bibelen.

OPKL468

Powered by Cornerstone