Endetidstegn og dyrets merke

Jeg har fått spørsmål fra elever om endetidstegn og dyrets merke, i forbindelse med bio-chips. Jeg er ikke noen teolog, så jeg vil vite om du har noen tekster jeg kan vise til. Noen spør også om dyrets merke og EU, som flere har uttalt seg om tidligere. Jeg vil gjerne bli mer trygg i min veiledning overfor elevene. (D, mann)

SVAR:

De gangene Jesus talte om den siste tiden før han ville komme igjen til jorden, var han særlig opptatt av at etterfølgerne hans tok vare på troen. «Våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.» (Luk 21:36)

Flere ganger sa han at vi ikke skal frykte eller være redde, men være våkne for å forstå tegnene i tiden – hendelser som varsler at avslutningen er nær.

Apostelen Paulus ber også om at vi skjerper oss i forhold til sløvhet og likegyldighet: «La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue.» (1Tess 5:6)

Mot samtidens ledere sa Jesus: «Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde!» (Matt 16:3) En god Jesu etterfølger vil legge vekt på å tolke tegnene i tiden.

Hvis vi krever tegn av Gud, har vi fått et svar av Jesus: «En ond og utro slekt krever tegn. Men tegn skal ikke gis den, uten profeten Jonas tegn.» (Matt 12:39-40) Dette tegnet er Jesu egen død og oppstandelse etter tre dager.

Jeg tolker dette slik at Gud ikke ønsker å presse på oss ferdige svar når det gjelder tegn i den siste tiden. Men den som er åndelig våken, vil finne grunner til å glede seg til at Jesus snart kommer igjen og oppretter sitt Rike.

Noen av det mest fascinerende av endetidstegnene er omtalt i Johannes åpenbaring, kapittel 13. Der står det om dyret, som er en person, institusjon eller makt i den siste tid:

«Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes. Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn. Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre og sekstiseks. (Åp 13:15-18)

I tidene før oss kunne en ikke forstå at alt dette er mulig. Men vi skjønner at profetiene kan gå bokstavelig i oppfyllelse.

Digitale skjermer og til og med tredimensjonale bilder i hjemmene er teknisk mulig.

Vi er i ferd med å slutte med å bruke kontanter, og urolige valutakurser skaper problemer. Det spekuleres i at verdens pengesystemer kan komme til å kollapse. Dette, kombinert med et uoversiktlig trykk av folkevandringer, kan føre til et enormt press i retning av elektronisk kontroll av alle mennesker.

Når det gjelder merker i hånd og panne, kan en lese på wikipedia om «Microchip implant», om hva det eksperimenteres med for tiden.

Hvem er dyret? Opp gjennom årene har mange spekulert om navngitte politiske ledere, som Napoleon, Stalin, Hitler, paven, EU eller en militant verdensreligion. Tiden vil gjøre det klart.

Guds tall er sju: Sju dager, sju toner i skalaen, sju engler for sju menigheter, sju lys i lysestaken osv. Tallet sju er omtalt 362 ganger i Bibelen. Tallet seks er karakterisert som menneskets tall.

Det er sju farger i regnbuen, som Gud har gitt som tegn på en nådepakt. En ideologisk bevegelse i Vesten har stor makt. Den setter mennesket i sentrum på tvers av Guds ordninger for ekteskapet. Bevegelsen har som symbol et regnbueflagg med seks farger. Jeg leser at mange i USA er opptatt av dette i et endetidsperspektiv.

Peter sa i sin tale på pinsedagen at «Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige.» (Apg 2:20, jf Joel 3:4)

At vi har får en blodrød måne med jevne mellomrom, har mange lagt merke til i den senere tid, se på nettet «Blood moon, time and date».

Mitt råd er: Advar elevene dine mot fanatisme, dømmesyke og ubalanse åndelig sett. Det viktigste er at vi selv lever i et ordnet forhold til Gud, har en levende tro og en livsførsel som tåler Hans lys. Så overlater vi til Herren å styre verden, mens vi er trofaste, edruelige og nøkterne i de daglige kallsoppgavene han har gitt oss.

OPKL469

Powered by Cornerstone