Hva skjer når døden kommer?

Jeg lurer på hva som hender med oss mennesker når vi dør. Det er så nifst når kisten senkes i jorden eller forsvinner inn i en kremasjonsovn. Hva skjer med meg når jeg dør, hvordan opplever jeg det?

SVAR:

Hvis ikke Jesus kommer tilbake i vår levetid, vil alle mennesker før eller siden oppleve å dø. Derfor er det viktig å få klarhet.

Ut fra Bibelen vil jeg svare: Hvis du tror på Jesus Kristus, han som ga sitt liv for deg og sto opp igjen fra de døde for å sone for alle dine synder, vil du oppleve at sjelen din straks kommer til ham i himmelen. Kroppen din blir liggende og oppløses helt til den blir skapt ny i evigheten. Jeg tror ikke det er noen ventetid for sjelen.

Englene bar den fattige Lasarus direkte til Abrahams fang (Luk 16:22). På tilsvarende måte blir du brakt til det stedet som Jesus har gjort i stand for deg i himmelen (Joh 14:3). Du vil møte andre troende, og Jesus vil vise omsorg for deg og trøste deg, slik det er beskrevet i Åp 21: «Døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer.» (v. 4) Jeg synes jeg får stor trygghet av å lese hva Bibelen sier.

Men dette er ikke hele bildet. De som avviser Jesus og troen på ham, vil møte en evig død, eller det Bibelen kaller helvete. Noen prøver å gjøre så godt de kan, og de nekter at de trenger Jesus som frelser, for de stoler på sin egen rettferdighet. Andre avviser alt som har med Gud å gjøre.

Da gjør Bibelen det klart at det er rettferdig at de ikke-troende havner på et sted de selv har lagt opp til å komme: Uten Gud og uten håp. Den rike mannen med det harde hjertet ble straks ført til det tragiske oppholdsstedet for ikke-troende, fortapelsen (Luk 16:22-25).

Det er fryktelig trist å skrive om dette. For Gud ønsker egentlig ikke at noen skal gå fortapt. Han vil at alle skal bli frelst (1Tim 2:4). Derfor strekker han ut sin hånd til alle og sier: Legg bort stoltheten din, ydmyk deg og innrøm at du er en synder som trenger frelse, at du ikke kan frelse deg selv, men er helt avhengig av Jesus og hans nåde.

Det er denne vekker-tjenesten vi er kalt til, når vi driver misjon og har kristne menigheter og fellesskap. Vi inviterer til omvendelse og tro. Fremdeles er nådens dør åpen. Evangeliet, det glade budskapet om Jesus, lyder som en inderlig og varm innbydelse: Bli med til Guds herlighet i det evige livet!

Ikke tro at bare fulltids ansatte kan invitere. Det kan gjøre et mye sterkere inntrykk om du som vanlig mann eller kvinne, ung eller gammel, forteller om hva Jesus betyr for deg. Du har fått glede, tro og håp ved å tro på ham.

Også en kristen kan være engstelig for å dø. Jeg aner denne uroen i spørsmålet ditt. Sykdom, ulykker, død – det er ikke lett å forsone seg med det.

Jeg tror for det første at selv om det kan være mye dramatikk rundt et dødsfall, så vil døden i hovedsak oppleves som en søvn. «Vår venn Lasarus er sovnet inn,» sa Jesus (Joh 11:11-14).

Er vi likevel engstelige, kan vi tenke på gode ord i Bibelen som trøster oss. For eksempel står det slik: «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg …» (Salme 23:4)

Jesus grep fatt i dette løftet da han sa til disiplene sine: «Se, jeg er med dere alle dager …» (Matt 28:20)

Han vil være med deg alle dine levedager og din ene dødsdag. Du er aldri alene når du vandrer sammen med Jesus.

OPKL470

 

Powered by Cornerstone