Men er ikke Gud snill?

Hei Asbjørn Kvalbein! Vi leste i går fra "Gud roper på Samuel", en barnebibelserie skrevet av Penny Frank. Synes den er veldig fin - bildene også. Mot slutten av boka står det om at Gud vil straffe både Eli og sønnene. Så spurte et barn hva straffen var. Det stod ikke noe om det i barnebibelen. Jeg sa at de døde. Så spurte barnet naturlig nok: "Men er ikke Gud snill?" Hvordan ville du svare? Takknemlig for svar. (Maren)

SVAR:

Jeg tror jeg ville svart at Gud er snill når han setter grenser for det som er ondt, og sier: Nå må dere holde opp!

Gud bestemmer ikke over alt. Det er kommet inn en ond makt i verden. Han kalles djevelen eller Satan. Han virker på alle mennesker og prøver å bestemme over oss. Vi kan be Jesus hjelpe oss å stå imot den onde. Hvis vi ikke sier nei til djevelen når han frister oss, blir han lett for mektig.

Eli og guttene hans hadde gjort mye ondt. Selv om de var prester og skulle fremme det som var godt, hadde de latt djevelen få innpass i livet sitt, slik at de ikke var sanne. De sa én ting og gjorde noe annet. Bibelen kaller det hykleri.

Gud handlet med mennesker på en mer dramatisk måte på den tiden da Det gamle testamente ble skrevet. Etter at Jesus kom, har vi fått høre om evangeliet. Jesus har sonet for syndene, slik at alle som tror på ham, får del i frelse og evig liv, selv om de har falt i synd noen ganger. Så snill er Gud.

Gud ønsker ikke at det onde skal få innpass i himmelen og det evige livet. Derfor setter han grenser også der. Dette er vanskelige ting som vi ikke helt forstår. Men du kan få lære mer om etter hvert.

Noe omtrent som dette ville jeg svart.

OPKL473

 

 

Powered by Cornerstone