Hva betyr å holde fast på?

Asbjørn, det er en del uttrykk jeg ikke forstår ser du. Her er et vers: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet se døden.» (Joh 8:51) HVA BETYR DET Å HOLDE FAST PÅ HANS ORD? HOLDE FAST PÅ? (Mann, rs)

SVAR:

Takk for et godt spørsmål. For det greske ordet tæréo er innholdsrikt og verdifullt.

Den første betydningen er å passe på, vokte noen eller noe, for eksempel en person eller en bygning. En fangevokter må passe godt på fangene han har ansvar for, en vaktmester har tilsyn med det han er betrodd.

En annen betydning er å holde i god stand, la det være klart, ta vare på noe, gjemme, fordi man i rette øyeblikk kan få bruk for det. Det innebærer at vi lar det være uskadd og intakt. Brudgommen hadde gjemt den gode vinen til slutt, mente kjøkemesteren. (Joh 2:10)

Så kan det bety å ta vare på noe, passe på det, så vi ikke mister det. Det skjer hvis vi ikke holder fast på det, men lar det glippe ut av hendene. Om åndelige ting gjelder det å skjønne hvor viktig det er, så vi passer på det som en skatt. «Hold budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse.» (1Tim 6:14)

Så kan det bety å beskytte eller bevare noe eller noen, så det ikke blir skadet. Jesus ba for disiplene sine, at de ikke måtte tas ut av verden, men bli bevart fra det onde. (Joh 17:15)

Når du peker på Joh 8:51, tror jeg den fremste betydningen er å holde, overholde, vise respekt, være oppmerksom på, og det brukes da særlig om bud og bestemmelser, skikker og påbud. Holder jeg et bud, lar jeg det være en autoritet for meg. Jesus sa i Bibelens siste bok: «Se, jeg kommer snart! Salig er den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken.» (Åp 22:7)

Den store krisen i europeisk kristendom er at så mange ikke lenger holder fast på Jesu ord og Bibelens ord. Da skjer det lett at vi lar oss «kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep». (Ef 4:14)

Bibelens ord er Guds ord til oss. Jesu ord er vevet inn i Bibelens samlede budskap. Holder vi fast på Jesus og ordet hans, lover han å gi oss evig liv.

OPKL480

Powered by Cornerstone