Hvorfor kom ikke Moses inn i det lovede land?

Jeg har et spørsmål av det teoretiske slaget: Hvorfor kom ikke Moses inn i Det lovede land, men bare Josva? (SB, kvinne 73)

SVAR:

Moses var en stor leder. Han adlød Gud, trosset faraos makt, og sto imot presset fra et opprørsk folk. Men han hadde likevel sin egen vilje, som kunne komme i konflikt med Guds. Det ser vi klart i en hendelse som er gjengitt i 4. Mosebok, kapittel 20.

Folket var bittert og klaget til Moses. Da sa Gud til Moses og Aron: «Dere skal tale til klippen foran øynene på dem. Da skal den gi fra seg vann.» Det skulle altså skje et under ved at ord fra Herren viste sin virkning.

I stedet for å gjøre det han ble bedt om, tok han staven og sa til folket: «Hør nå, dere opprørere! Tror dere vi kan få vann til å strømme ut til dere fra denne klippen?»

Moses slo to ganger på klippen med staven sin, og vannet fosset fram.

Dermed opptrådte Moses som om det var han som kunne få vannet til å strømme ut av klippen. Han tok æren fra Gud.

Herren sa: «Dere trodde ikke på meg og helliget meg ikke foran øynene på israelittene. Derfor skal dere ikke få føre denne forsamlingen inn i landet som jeg har gitt dem.»

Dette skjedde ved Meriba-kilden, og det var en viktig hendelse, som det senere ble vist til i Salme 95:8 og 106:32 og Hebr 3:7-11.

Moses fikk ikke komme inn i det lovede landet.

Var straffen for streng? Vi skal huske på at Moses var lederen for folket, et folk som hele tiden hadde vært preget av opprør, klage og ulydighet. Moses var derfor kalt til å være et godt forbilde i å vise lydighet.

Hendelsen viser for alle tider at ulydighet mot Gud aldri må tas lett på. Personer som kaller seg kristne, men stoler på ytre maktmidler eller å imponere mennesker, i stedet for å la Ordet virke, mister Guds velvilje.

Moses gikk glipp av en viktig velsignelse. Men han kom likevel hjem til Gud. Han opptrådte sammen med Elias da Jesus ble forklaret på fjellet. (Matt 17:3)

Har du vært ulydig mot Herren i noe? Har du stolt mer på deg selv enn på Herrens ord? Det eneste som kan berge deg, er at frelsen i Jesu Kristi dyre blod blir tilregnet deg av bare nåde.

OPKL483

 

Powered by Cornerstone