Hva er «å være med meg»?

Du ser jeg er opptatt av hvordan bibelversene er aktuelle for hverdagen. Her er Josva 1,9: «Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.» Å være med meg, hva er det? I den synlige verden eller i den åndelige verden? At han i den åndelige verden strider mot satan og dermed beskytter meg mot ham, at han ikke skader meg, eller betyr det «å være med» noe annet? Hilsen Runar.

SVAR:

For meg er det godt å tenke helt konkret på dette verset. Hverdagen min består mye av å vandre, forflytte meg, møte mennesker, nye steder. Utgangspunkt og endepunkt er som regel hjemmet, der jeg får spise og hvile. Har jeg da noen som følger med meg? Ja, Herren min Gud er med meg overalt hvor jeg går. Som en vakt og rådgiver, veiviser og oppmuntrer går Jesus selv ved siden av dem han har kjær. Om han opptrer som en engel eller som Den hellige ånd, er ikke så viktig. Han er med.

Vi leser om to disipler som var på vei til Emmaus etter Jesu oppstandelse. En tredjemann slo følge med dem. Han snakket med dem og forklarte Skriftene for dem. De ba ham inderlig å være sammen med dem også da de kom til huset de hadde som mål. Først da han delte et måltid med dem, skjønte de at Jesus som den levende hadde fulgt dem hele veien. Slik går Jesus sammen med oss uten at vi ser ham. (Luk 24:13-32)

Et av navnene på Jesus er Immanuel, som betyr: Med oss er Gud. Det kan også oversettes: Hos oss er Gud. Begynner du å lete i Bibelen, vil du finne utallige spor av disse ordene og denne tanken. Vi tror på en levende Jesus som er med oss og hos oss, ja, han er for oss og i oss som tror.

Vi vet at Jesus er seierherre over djevelen og alle onde makter, det viste han da han døde for oss på korset. (Kol 2:15) Du spør om Jesus beskytter oss også i den åndelige verden. Ja, det tror jeg. Han holder ondskapen i sjakk. Djevelen kan finne på mange rampestreker, og han frister og forfører. Men Jesus slipper ham ikke lenger enn han kan godta.

Jeg har holdt en bibeltime over dette temaet om Jesus som Immanuel, han som er med oss og hos oss. På nettet kan du finne den her: https://www.norea.no/malsider/artikkel/article/25296

OPKL484

 

 

Powered by Cornerstone