Hva vil det si «å være stille»?

Det står i Bibelen: «Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» (2 Mos 14,14) Praktisk, på daglig vis, hva vil det si å være stille? Hilsen Runar

SVAR:

Ordet er talt av Moses i en dramatisk situasjon. Israelsfolket sto foran Rødehavet og kunne ikke komme over. Farao hadde sagt at de kunne forlate Egypt og dra til Kanaans land. Men så ombestemte han seg og satte etter dem med hæren sin. Da ble israelittene grepet av stor redsel, står det. Moses måtte roe dem ned: «Se Herrens frelse, som han vil sende dere i dag.»

Moses bar fram den tidløse hilsenen fra Herren: «Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Gud åpnet vei gjennom havet, og de kom seg over. Da egypterne satte etter dem, druknet de i vannet som vendte tilbake.

Etterfølgeren til Moses, Josva, fikk omtrent den samme hilsenen: «Vær ikke redd dem! For Herren deres Gud vil selv kjempe for dere.» (5Mos 3:22)

Profeten Jesaja bar senere fram et tilsvarende ord til folket, men da fulgte det med en anklage om at de ikke ville ta imot hjelpen fra Gud: «For så sier Herren Gud, Israels Hellige: «Hvis dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal deres styrke være.» Men dere ville ikke.» (Jes 30:15)

Så til spørsmålet ditt: Hva vil det si i praksis, i det daglige livet, å være stille?

Det handler om å ha tillit til Gud i små og store ting. Vi kan kave og streve for å finne løsninger, men har vi snakket med Gud om det som opptar oss? Kan det hende at han vil ordne opp for oss – om vi bare venter litt?

Det ligger mye hverdagsvisdom i ordet fra Salomo: «Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned og spiser brødet dere har slitt for. Det samme gir han sine venner mens de sover.» (Sal 127:2) Salomo oppfordrer ikke til latskap, men til å stole på at Herren vil gi oss det vi trenger, i rette tid, som gaver.

Jeg gjengir noen sitater som er gode for meg å tenke på når det gjelder stillhet og tillit i hverdagen:

«Når toget kjører inn i den mørke tunnelen, så kaster du ikke fra deg billetten og hopper av. Du sitter stille og stoler på togføreren.» (Corrie ten Boom)

«Guds mektigste verk er en frukt av stillhet.» (F.B. Meyer)

«Å tro er å gi Gud rett. Og så be som en av middelalderens forfattere: ‘Gud, gi meg hva du vil – som du vil – når du vil.’» (Georg S. Geil)

«Når du ikke har noen hjelpere, se alle dine hjelpere i Gud. Når du har mange hjelpere, se Gud i alle dine hjelpere. Når du ikke har annet enn Gud, se alt i Gud. Når du har alt, se Gud i alt. I alle tilfeller, la hjertet ditt være bare hos Gud.» (C.H. Spurgeon)

«Gud kjemper for oss så lenge vi kjemper for å være stille i ham.» (C. Skovgaard-Petersen)

«Når havet anstrenger all sin kraft, da kan det nettopp ikke gjengi himmelens bilde, og selv den minste bevegelse gjengir det ikke rent. Men når det blir stille og dypt, da synker himmelens bilde i dets intet. Mennesket sjel er et hav.» (Søren Kierkegaard)

OPKL485

 

 

Powered by Cornerstone