Var Jesus sint fordi disiplene var redde?

Det gjelder da Jesus stillet stormen. Han sa: "Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?" Det høres litt sint ut. Var det ikke naturlig å bli redd? Hvis du har mulighet å svare, ville det vært veldig bra, helst på 6. klasse-nivå. Hilsen Maren.

SVAR:

Du siterer fra fortellingen i Mark 4:35-41. Jesus sov rolig på en pute mens bølgene slo inn, så den åpne båten holdt på å bli fylt av vann.

Jesus måtte ha vært trett siden han kunne sove mens båten kastet seg i bølgene. Disiplene vekket ham, og da truet han vinden og sa til sjøen: «Stille! Vær rolig!»

Det er da han sier det du siterer. Jeg tror ikke Jesus var sint. Jeg tror han prøvde å skape en lengsel i dem etter å få en trygg tro. Han pekte på at de manglet noe viktig.

Av og til har jeg tenkt at vi som lever i dag, tåler mye mindre av ord som kan oppfattes som kritikk.

Jeg opplevde nylig noe på trikken mens den var full av folk. Unge med ransler sto tett ved utgangsdøren. En eldre dame skulle gå av trikken og prøvde å presse seg fram mellom de unge. Hun sa: «Unnskyld, men vi eldre trenger litt plass for å komme av.» Etter at hun var gått av, sa en av ungdommene: «For en kjefting!» Damen kjeftet slett ikke, men jeg tenkte: Tåler vi ikke å bli satt på plass i dag?

Bibelen består av to typer ord: De som dømmer oss, og de som trøster oss. De første kalles gjerne loven, og de andre evangelium.

Skal vi leve sunt som kristne, trenger vi ord som vekker oss, domfeller oss og gjør oss bevisste på at vi er syndere. Etter å ha blitt dømt av lovens ord, vil vi lettere forstå og ta imot evangeliet – at Far i himmelen er god og nådig fordi Jesus har sonet for syndene våre. Dette ordet til oppmuntring kalles evangeliet.

Da det var vekkelse rundt om i bygder og byer, hadde det som regel sammenheng med at folk så sin synd, følte seg dømt av Guds bud, og ble klar over at de trengte en frelser. Da fikk de også bruk for ordet om Guds nåde og tilgivelse for alle syndene. Slik ble de grunnfestet som kristne.

Hvis du leser i Bibelen og merker deg de forskjellige ordene, vil du finne lov og evangelium mange steder. Noe som dømmer og noe som trøster. Begge typene fins både i Det gamle og Det nye testamente.

Lovens ord kan være direkte og virke harde. Men Gud dømmer oss med en hensikt – at vi blir mer glad og takknemlig for Jesus.

OPKL490

Powered by Cornerstone