Guds plan at hun skulle dø tidlig?

Kjære Asbjørn. Jeg var din elev og det var også hun jeg vil nevne for deg. Nå er hun død. ALS. Ti års kamp mot lammelse - og så døden. Regner med at hun havnet i koma og at legene så slo av respiratoren. Jeg kjenner ikke detaljene. Hun hadde mann og barn. Et barn mistet hun i krybbedød. På skolen din lærte vi at Gud har en plan for alle mennesker. Vi lærte om en allmektig Gud. Ikke gi meg bibelvers - jeg vet du kan din Bibel. Skriv til meg fra hjertet ditt: Tror du det var Guds plan at min klassevenninne skulle dø så tidlig? Lide så mye? Hun trodde så inderlig på Gud. Tror du på en allmektig Gud som styrer alt i himmel og på jord? Hilsen din venn Atle PS: Ønsker svar i spalten din som jeg leser jevnlig.

SVAR:

Kjære Atle. Du stiller store og vanskelige spørsmål. Hvem er jeg, at jeg skulle kunne gi tilfredsstillende svar på dem? Jeg har ikke innsikt i Guds tanker og planer, de ligger langt over min forstand. Jeg blir enda mer hjelpeløs hvis jeg ikke kan vise til ord fra Bibelen.

Men det er noen fakta vi kan bli enige om. Alle mennesker i verden får en levetid som er begrenset. Noen dør allerede i krybbedød. Noen blir svært gamle. Noen synes vi går bort for tidlig. Ingen kan svare på hvorfor det er slike forskjeller.

Et annet faktum er at noen dør med bitterhet, noen dør med ro og trygghet. Enkelte vil ikke ta inn over seg at livet går mot slutten. Andre skjønner at de har kort tid igjen, og gir uttrykk for at de er i Guds hender, og at de venter på et liv bak graven.

Hun som du omtaler, og som vi begge satte stor pris på, hadde et slikt håp. Jeg hørte det i en samtale jeg hadde med henne et par måneder før hun døde.

At noen må lide mye i livet, mens andre slipper mer lettvint, er vi også enige om. Det er et urgammelt problem: Hvorfor? Jeg har ikke svaret.

Den store grunnfortellingen jeg lever i, er at vi er alle skapt av Gud. Han ønsker bare det beste for oss alle. Men synden kom inn i verden, med det også opprør, ondskap og død. Gud har vist en vei ut av dette ved å sende sin egen Sønn. Han har seiret over synd og død. Men seieren har ennå ikke brutt igjennom på en måte som overbeviser alle.

Hadde jeg ikke hatt denne troen, synes jeg alt ville vært håpløst. Jeg vet at Gud har gode planer. Men verden er preget av mye ondskap. Gud setter heldigvis grenser for ondskapen. Hvor og når og hvorfor, vet vi ikke. Han følger med på alt som skjer. Han er til stede om bare en spurv faller til jorden. Han kan vende det onde til det gode for dem som tror på ham.

Mer eller mindre mislykkede er vi alle. Vi kan kjenne oss dømt av oss selv og av andre. Jeg tror på en Frelser som elsker de mislykkede. Han har ingen fordømmelse å komme med overfor dem som ydmyker seg nok til å ta imot Guds nåde.

Jeg håper ikke du oppfatter dette som et ferdigtygd standardsvar. Jeg mener det kommer fra hjertet. Det er et budskap både du og jeg og alle kan ta til oss.

OPKL492

 

 

 

Powered by Cornerstone