Galt å bruke mer penger enn nødvendig?

Jeg er en kristen jente i trettiårene som er oppvokst i en familie hvor vi hadde alt vi trengte. Samtidig ble vi opplært til å ikke fråtse, til å kaste minst mulig mat, og til å ikke sløse med penger. For meg ble dette en viktig del av en kristen livsholdning. Det er så mange som er fattige og som lider i verden at jeg føler det blir galt å skulle bruke mer penger på meg selv enn nødvendig.

Nå er jeg voksen, gift og har flere barn. Jeg har med meg holdningene fra oppveksten i bagasjen, og vi forsøker å gi tiende av det vi tjener. Samtidig føler jeg at Gud den siste tiden har vist meg at jeg er bundet av materialisme. Jeg liker å kjøpe ordentlige klær, treningsutstyr og hudpleieprodukter, og ønsker at ungene skal ha riktig sportsutstyr og være kledd i funksjonelle klær. Jeg har stadig dårlig samvittighet når jeg trekker betalingskortet i butikker. Jeg plages av spørsmålet om det er riktig at jeg skal kjøpe dette utstyret når det samtidig er så mange som lider i verden. Er det synd? Hvis det er synd, så kan jeg jo ikke fortsette å gjøre det. Samtidig føles det «feil» å nekte ungene det utstyret som naboer og klassekamerater får. Vi kan ikke begrunne det med at «vi har ikke råd» slik som mine foreldre kunne.

Jeg sliter som du ser med å finne en god balanse i forhold til dette med bruk av penger. Er det djevelen som bruker dette for å trekke meg ned og ta fra meg frimodigheten som kristen, eller er det Gud som forsøker å fortelle meg at jeg må endre kursen litt? (Kvinne)

SVAR:

Jeg har sitert såpass mye fra brevet ditt, fordi jeg synes du tenker klokt og kristelig mens du kjemper med et viktig spørsmål.

Det er ikke tvil om at Bibelen fordømmer et materialistisk sinnelag. Hvis vi er altfor mye opphengt i det materielle, treffes vi av ord fra Jesus, som dette: «Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike.» (Luk 18:25)

Apostelen Paulus legger oss dette på hjertet: «De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse.» (1Tim 6:9)

Dette er alvorlige og krasse ord. Materialismen er som avgudsdyrkelse. I livet som disipler skal vi la det jordiske i oss dø. Blant det som bryter ned troen, nevner Paulus «grådighet, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse». (Kol 3:5)

Derfor skriver Paulus til eleven sin, Timoteus: «Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det.» (1Tim 6:17)

Guds ord vil påpeke synd og advare oss. Når vi innrømmer at vi er syndere, kan han komme til oss med sin trøst. Jesus har sonet for alle våre synder, også det i vårt hjerte som knytter seg til ting i denne verden. Når du blir motløs, må du ta til deg ord som det kjente: «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» (1Joh 1:9)

Paulus sa noe viktig: Det gjelder å ikke sette sitt håp til rikdommen, men til Gud. Rikdommen er vekslende og upålitelig. Gud kan vi stole på.

Han ønsker at vi hele tiden er vendt mot ham med takknemlighet. Han ber oss ha den den innstillingen og bevisstheten i hjertet at det er Han som gir oss alle gode gaver. 

Til dem som hadde gitt av sine gaver til tjenesten i Guds rike, skrev Paulus: «Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger.» (Fil 4:19)

Ja, Paulus skrev enda sterkere ord til menigheten i Korint: «Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning.» (2Kor 9:8)

Vokt ditt hjerte for materialismen og avgudsdyrkelsen som henger sammen med den. Men med blikket festet på Herren og hans gaver kan du også ta imot av hans overflod inn i livet ditt.

Du ser at jeg kan ikke gi konkrete råd om sportsutstyr eller feriereiser. Jeg bare oppmuntrer deg til å leve nær Herren, våken for hans ledelse.

Vær lojale og kjærlige mot hverandre som ektepar.

Øv deg i gudsfrykt. (1Tim 4:7)

«Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.» (Ordsp 4:23)

Vær takknemlig. «All god gave kommer ovenfra.» (Jak 1:17)

«Glem ikke å gjøre godt og dele med andre. For slike offer er til behag for Gud.» (Heb 13:16) Vær villig til å dele.

«La ikke det gode dere eier, bli utsatt for spott.» (Rom 14:16) Sett ikke velstanden på utstilling.

«Takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.» (1Tess 5:18)

OPKL497

 

 

Powered by Cornerstone