Kan Jesus komme når som helst?

Takk for en fin spalte! Her er mitt spørsmål: Bibelen er klar på at ingen kjenner nøyaktig tiden for når Jesus kommer igjen. Men flere tegn er oss gitt som skal hjelpe oss å være rede. En plass står det blant annet at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag, SÅ skal enden komme. Betyr dette at Jesus ikke kan komme før dette er oppfylt? Flere forkynner jo at Jesus kan komme når som helst … er dette bibelsk? Takk for svar. (Arvid)

En annen skriver: Jeg lurer på hva som står i bibelen om endetiden ... Jeg blir ofte minnet på endetiden ... Jeg er redd for at jeg ikke kommer til himmelen... (Kristin)

SVAR:

At Jesus kommer tilbake til jorden en dag, er omtalt mange ganger i Bibelen. Han talte selv om dette for eksempel i Matteus 24. Der nevnes flere tegn på at tiden nærmer seg.

Samtidig advarer Jesus mot at vi blir lurt og blir redde, Kristin. Hvis du har tatt imot Jesus som frelser og tror på ham, blir ikke avslutningen skremmende. Den blir innledningen til at Guds rike kommer med kraft. Han som er dommeren i verden, vil da stå fram som din frelser. Har du tatt imot Guds fullkomne kjærlighet, kan du ha frimodighet på dommens dag. (1. Joh 4,17)

Du Arvid nevner tegnene. Vi leser at kristne blir forfulgt, at det blir mange kriger, at det står fram falske profeter, at kjærligheten blir kald blant de fleste. Det viktige tegnet om at evangeliet skal bli forkynt for alle folkeslag, blir nevnt i Matt 24, vers 14.

Flere av tegnene kan gjelde for mange epoker i historien. Vi vet ikke når Gud vil si at evangeliet har nådd ut til alle folkegrupper og vers 14 er oppfylt.

Etter to tusen år har Jesus ikke kommet tilbake. Men mange generasjoner kristne har gått i sine graver. For dem alle har det vært viktig å holde seg våkne åndelig sett. Til dem har Jesus på en måte kommet tilbake.

Jeg tror ikke Gud har bundet seg til noe som helst når det gjelder gjenkomsten. Han har all makt. Vi kan ikke beregne tid og sted. Jesus sa: “Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far.” (Matt 24,36)

Jeg synes det er riktig å tenke og si at Jesus kan komme når som helst. Det er jo sant i den forstand at vi kan møte døden uventet. Mange som dør, visste ikke om det en time på forhånd. Derfor vil sann forkynnelse oppmuntre oss til å være klare og ha vår sak med Gud i orden til enhver tid.

OPKL322

 

Powered by Cornerstone