Har Gud mislykkes da han skapte?

Etter Kirkemøtet 2016 har følgende spørsmål blitt bragt på bane av en god kristen venn: Er ikke homo, lesbiske og transpersoner skapt i Guds bilde? Har Gud mislyktes når disse ble skapt? Hva skyldes deres seksuelle avvik? Hvordan skal vi tenke rett om disse vanskelige spørsmål? Hva sier Bibelen? (PM, mann)

SVAR:

Alle mennesker er skapt i Guds bilde, som mann og kvinne, som elsket av Gud fra evighet av. Vi er skapt forskjellige fysisk og psykisk, noen også med ulike handicap. Også personer med Downs syndrom er skapt i Guds bilde og har fullt menneskeverd.

Bibelen beskriver et syndefall. Gjennom det fikk djevelen en sterk makt. Synd og sykdom kom inn i verden. Dermed er ikke alt slik Gud egentlig ønsker. Vi kan ikke snakke om at Gud mislyktes, for han har grepet inn ved å sende sin sønn til frelse. En dag skal det skapes en ny himmel og en ny jord der fullkommenhet og rettferdighet får råde.

Nå har ingen kunnet bevise at det fins et biologisk anlegg for å være orientert i retning av enten det homofile eller det heterofile. Noen vil si de er skapt sånn, men da bygger de på en tro, ikke på biologiske fakta. Mange aktive i HLTB-bevegelsen vil si at de velger selv seksuell preferanse, og noen forutsetter tidlig miljøpåvirkning. Det er en økende tendens i samfunnet til å gi mennesker full frihet til å definere seg selv i flere forskjellige kjønnskategorier.

Bibelen er ikke så mye opptatt av hva som beveger seg i tanke- og følelseslivet vårt, men fokuserer på handlinger og levemåte. Alle kan vi kjenne lyster og impulser i mange retninger, ikke bare på det seksuelle området, men i forhold til tyveri, vold, svikefull adferd eller lovbrudd. De onde lystene er synd, og vi trenger Guds tilgivelse. Både Gud og samfunnet fokuserer likevel mest på hva vi gjør og hvordan vi opptrer.

Det sjette budet sier at vi ikke skal bryte ekteskapet. Ordningen med at mann og kvinne lever et forpliktet samliv av hensyn til barna og familien, er i sentrum av Guds måte å styre verden på. Denne ordningen skal vi ikke bryte ned, men ha respekt for, enten vi er gift eller enslige, eller vi føler forskjellig og har lyster i ulike retninger.

Ingen mennesker har en slags rett til å leve ut alle sider av sine følelser eller det de oppfatter som sin personlighet. Vi er kalt til å leve etisk forpliktet på de grunnleggende bibelske normene. Det er ikke enkelt, verken for mennesker som definerer seg som homo eller hetero eller trans.

Omtrent halvparten av alle mennesker er enslige. De må få høre: Et liv uten seksuell aktivitet rettet mot et annet menneske, er ikke et mindreverdig liv. Alle er vi kalt til å respektere de grensene Gud har gitt for oss. Han har ikke gitt oss bud og ordninger for å gjøre det vanskelig, men fordi han elsker oss.

OPKL498 

Powered by Cornerstone