Når er vi ektefolk?

Hei. I Bibelen står det at du ikke skal ha sex før ekteskap. Hva om en har vært sammen i flere år (4-6 år), er forlovet og skal gifte seg i kirken i kommende fremtid. 1. Er ekteskapet ikke "gyldig" foran Gud før seremonien i kirken er gjennomført? 2. Eller er en ektefolk når en har samleie første gang? 3. En kombinasjon av disse? (Anonym)

SVAR:

Det er fint at du eller dere har høye tanker om ekteskapet, og at dere ikke vil ha sex før ekteskapet. Da er dere på linje med for eksempel ordet i Heb 13,4: «La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet.»

Jeg leser av dette ordet at vi skal ha respekt for den ordningen eller institusjonen som ekteskapet er – både i forhold til Bibelen og i forhold til lover og regler i samfunnet vårt.

Et ekteskap er gyldig når de nødvendige formalitetene er i orden, enten man registrerer ekteskapet hos de juridiske myndighetene eller ved vielse i en kirke. Det fullbyrdes når dere flytter sammen og lever sammen - felles bord og seng, som det heter i gamle formuleringer.

Hvis dere holder ekteskapet som ordning i ære, tror jeg det ikke er et poeng å tenke veldig spissfindig omkring dette. Den katolske kirke har kanskje mer av en rettstenkning om det du spør om, enn den lutherske.

Jeg vil ønske dere Guds velsignelse over ekteskapet, og gleder meg over at dere vil innrette dere etter de gode ordningene vi har hatt i Norge for hjem og familie.

OPKL318

Powered by Cornerstone