Hva betyr fikentreet som visnet?

Jeg har et spørsmål som dukket opp fra Markus 11. Det står at «Peter sa: Rabbi! Se, fikentreet som du forbannet, er visnet». Videre forteller Jesus om tro og bønn. Hvorfor forbanner Jesus? Hva betyr det? I hjemlandet mitt er forbannelse et veldig sterk utrykk som bare onde folk bruker. Et spørsmål til: Peter spurte om fikentreet som visnet. Men hvorfor snakker Jesus om tro og bønn? (LL, kvinne)

SVAR:

Jesus og disiplene var på vei fra Betania og fikk øye på et fikentre. (Mark 11:12-13) Det var tidlig på våren, så en kunne ikke vente å finne moden frukt. Men det var heller ikke kart på treet, bare rikelig med blader. Nå står det ikke at Jesus forbannet treet, selv om Peter oppfattet det slik. (v. 21) Men han uttalte en dom over det.

Matteus forteller også om denne hendelsen. (21:18-22) Han påpeker at treet visnet straks, noe ikke alle av disiplene fikk med seg.

Fikentreet og vintreet var de mest verdifulle trærne i det gamle Israel. Det å eie et eget fikentre og kunne spise av det, ble regnet som et stort gode. (1Kong 4:25) Når fikentrærne ble ødelagt, ble det sett på som Guds straff. (Hos 2:12)

Det Jesus gjør, kan minne om hva profetene gjorde som symbolhandlinger, når de ville vise hvordan Gud handler med dem som faller fra ham. Han kan ønske å si flere sannheter ved det han gjorde.

Jesus sammenlignet det forherdede folket med et fikentre som ikke bar frukt, og som derfor burde hogges ned. (Luk 13:6-7) Men da var det noen som gikk i forbønn for treet. Jesus sa at det kunne få stå enda et år. Men det ville bli hogd ned hvis det også da viste seg uten frukt.

Jesus var i ferd med å dra inn i Jerusalem. Ville han si at dommen ville ramme, hvis de som bodde der, ikke nå vendte om? Det er en rimelig tolkning.

Likevel legges det vekt på troens og bønnens makt i det som følger etter. (Mark 11:22-24) Forbønnen hadde hindret at et ufruktbart ble fjernet, se hva Lukas fortalte. Nå igjen snakker Jesus om de veldige mulighetene som ligger i en bønn i samsvar med hans vilje.

Når vi leser om at fjell kan kastes i havet, må vi tenke på hvor maktesløse vi er. Slik har nok også Jesus ment det. Han vil si at dere kan ikke ved bønn tvinge Gud til hva som helst. En kan for eksempel ikke be om hevn, men må ha et hjerte som vil tilgi. (v. 25-26) Heller ikke be om noe for bare å imponere mennesker. Da frister vi Gud. (Matt 4:6-7) Men bønnen etter Guds vilje kan få ufattelig store virkninger.

Det Jesus sier om fikentreet, er egnet til å gjøre oss små og ydmyke i oss selv, ære Jesus, og igjen be om hans tålmodighet, tilgivelse, nåde og velsignelse.

OPKL499

 

Powered by Cornerstone