Fått hjerneslag, banner og fornekter Gud

Jeg tenker på en som har vært bekjennende kristen hele livet, får f.eks. hjerneslag, blir uklar, begynner å banne og fornekter Gud. Står det noe i Bibelen om at vi fortsatt er verdige for Guds rike? Glad for å få svar. Hilsen E.M.M.A. (kvinne)

SVAR:

Vi har ikke lys over hva Gud tenker og gjør. Her i verden kastes vi mellom godhet og ondskap. Vi forstår ikke hvorfor.

Én har sagt: «Det er sant at Jesus drar båten i land. Men det kan være aller tøffest like ved land.» Jeg tror at det å dø er å sovne inn, og det å sovne syns vi som regel er godt. Men like før kan det bli kamp og uro for noen.

Men vi kan ha visshet om at Far i himmelen aldri vil svikte barna sine. Jesus snakket med sin Far om dette i den lange, gode bønnen før Golgata og sa: «Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.» (Joh 17:24)

Ingen mennesker kan si til Gud: Jeg vil … og så regne med at det blir slik. Men Jesus kunne si det. For han er selv Gud av Gud. Og hva ville Jesus? At de som var gitt ham, skulle få komme hjem til ham. Dette er han sikker på Gud også vil, for han har jo vist en evig kjærlighet.

Det er også et annet bibelord å merke seg. Paulus skrev: «Det er et troverdig ord. For er vi døde sammen med ham, skal vi også leve sammen med ham. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. Fornekter vi, skal også han fornekte oss. Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv.» (2Tim 2:11-13)

Her står det at Gud er ikke en tvangs-Gud. Fornekter vi ham, sier vi at vi ikke vil ha noe med ham å gjøre, så stenger vi selv døren til fellesskap med ham. Noe annet er hvis vi har lite tro, svak tro, eller rett og slett opplever at troen svikter totalt. «Er vi troløse, så forblir han trofast.»

Når sykdom og svakhet kan få oss til å fortvile, anklage, snakke stygt eller opptre uverdig, så svikter ikke Guds troskap mot dem han elsker.

Vi har del i en nådepakt, en avtale om nåde, som dekker både indre og ytre utslag av synden. Far i himmelen tåler det når barna opptrer barnslig i trass. Han elsker alltid syndere som er vunnet ved Kristi dyrebare blod.

Paulus spør: «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller … ? … Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» (Rom 8:35-39)

Gir det ikke grunn til takk og lovsang?

OPKL500

Powered by Cornerstone