Hvordan vet vi at noe er vranglære?

Hei igjen! Jeg fikk ikke skrevet spørsmålet da vi snakket sammen. Her kommer det: Hvordan vet vi at noe er vranglære? Eller en falsk profet? Det er så mye rart vi ser og møter. (ML, voksen kvinne)

SVAR:

Det er godt at du stiller spørsmålene. Jesus advarte når han snakket om fremtiden: «Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange.» (Matt 24,11)

Nå for tiden har folk flest lite respekt for læresystemer, bekjennelser og faste overbevisninger når det gjelder troen. Mange synes de må ha rett til å formulere sin egen, private tro. Det er ikke særlig moderne å si: «Jeg tror som kirken min tror.»

Nå kan vi ikke vente at enhver troende har satt seg inn i alt. Men for en kristen gjelder det ikke å ha svar på alle spørsmål. Det viktigste er å gjøre Jesus Kristus til orienteringspunktet for troslivet, eller fyrlyset jeg navigerer etter. Har vi tro og tillit til ham, faller mye på plass.

Apostelen Johannes gir et svar på spørsmålet ditt: «Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham.» (1. Joh 5,1) Sagt på en annen måte: Det sentrale er at den historiske personen Jesus er den Messias (=Kristus) som Det gamle testamente forteller at skal komme. Tror en på dette, blir en født av Gud, da lærer en Gud å kjenne som Far, og vi tror at Jesus er Guds egen Sønn.

Jesus underviste, og apostlene har gitt det videre til oss gjennom Bibelen. Fordi Jesus har autorisert apostlene til å formidle den sanne læren, tror vi det som står i Den Hellige Skrift.

Johannes skrev: «Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.» (2. Joh 9)

For å tolke Skriften rett er det godt at Gud har gitt oss noen som har satt seg grundig inn i Bibelen og lært seg å se alt i sammenheng. Derfor er vi glade for forkynnere og veiledere som hjelper oss til å finne de gode svarene.

Apostelen Paulus oppmuntret oss også til å være bevisste på rett lære i samsvar med Guds åpenbaring: «For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.» (2. Tim 4,3) Han sier her at ofte vil ikke folk la sin lære bestemme av ydmyke studier av Bibelen, men av sine lyster, dvs. hva de liker, føler og har praktisert.

Paulus skriver også: «Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg.» (Tit 3,10) Du bør altså la være å høre på dem som lærer falskt.

OPKL326

Powered by Cornerstone