Palmesøndag
Palmesøndag

Påske – Palmesøndag

Palmesøndag innleder den kristne påskehøytiden. Dagen hører ikke med til frelses-begivenhetene på samme måte som skjærtorsdag, langfredag og 1.påskedag. Likevel markerer Jesu inntog i Jerusalem at nå er frelseren på vei inn i byen hvor han skal dø for våre synder og stå opp til et nytt liv.
Svein Anton Hansen, først publ.15.april-19

De fleste av oss drar på ferieturer. Mange kristne reiser også på sommerstevner, bibelcampinger eller generalforsamlinger. Jødenes påskefest var på mange måter både ferietur og bibelcamp på en gang.
Påskefesten, nesten som en årlig «generalforsamling» hvor tusener kom sammen for å feire utgangen av Egypt, samt å oppleve den store forsoningsdagen hvor siste års synder ble utslettet. Jerusalem var i begivenhetenes sentrum.

Palmesøndag er et navn vi kristne har satt på søndagen som innleder påskeuken. Alle fire evangelistene skriver om denne dagen. (Matteus 21,1-10; Markus 11,1-11; Lukas 19,28-40 og Johannes 12,12-19.)
 

Hvorfor valgte du en eselfole?
Jesus og disiplene er på vei mot Jerusalem. I det de nærmer seg Oljeberget, ber han disiplene om å gå inn i en landsby og finne et esel og en eselfole. Jesus ønsker å ri ned fra Oljeberget og inn i Jerusalem. Han rir ikke på en høyreist hest som en konge med politisk makt ville ha gjort. I stedet rir han på et lite, tregt og lite ansett dyr som et esel. Hvorfor valgte Jesus en eselfole? Jo, fordi profeten Sakarja i det gamle testamentet hadde skrevet (9,9) at Israels konge skulle ri inn i Jerusalem på et esel. Eselet skulle vise at denne kongen var ydmyk og ikke krigersk av natur. Jesus som en frelserkonge kommer ikke med krig men med fred.

I katolske land i Middelalderen arrangerte man karneval-opptog hvor biskopen kom ridende på et esel.
Eller man bar med seg et esel skåret ut av tre. Denne tradisjonen forsvant i stor grad med reformasjonen på 1500-tallet.
 

Palmegreiner
Folket som stod langs ruten Jesus red, tok kappene sine eller palmegreiner de skar ned og la de på veien hvor han kom. Når konger og statsmenn i vår tid enten går ut av et fly eller skal gå inn i et bygg, bruker vertskapet ofte å legge en rød løper som de kan gå på. Dette markerer at de som kommer er folk av høy rang. Kapper og palmegreiner var datidens røde løpere. Folket som stod langs ruten Jesus red viftet med palmegreiner, akkurat slik vi gjør med norske flagg på 17.mai.

I nordlige land hvor vi ikke har palmer, har vi i stedet den tradisjon å pynte med seljekvister, også kalt «gåsunger» i påsken.
 

Hosianna-ropet
Evangelistene skriver at folket ropte. Lukas presiserer at det var disippelflokken som i sin glede priste Gud høylytt for alle de mektige gjerningene de hadde sett (Lukas 19,37). Selve ropet er gjengitt litt ulikt hos de fire skribentene. Sentralt står likevel «Hosianna» og «velsignet er Han som kommer i Herrens navn». «Hosianna» er hebraisk og betyr bokstavelig «frels nå!»
Her brukes det mer som et hyllingsrop, nesten som det norske «hurra!». Bare at det legges mer religiøs tro i «Hosianna!» framfor et «Hurra!»

I Salme 118,24-26 møter vi Hosianna-bønnen: «Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den! Å Herre, frels! (Hosianna). Å Herre, la det lykkes! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Vi velsigner dere fra Herrens hus.» Vi kjenner igjen disiplenes og folkets hyllingsrop fra palmesøndag.
 

Jesus som konge over livet mitt
Påsken rommer både glede og sorg, jubel og klage. Palmesøndag står som en jubeldag. 
Likevel bærer dagen med seg alvorlige spørsmål til ettertanke:
Er Jesus konge i livet mitt? Hvilke konsekvenser får det for meg at Jesus vil være konge i livet mitt?
Hyller jeg Jesus bare av gammel vane eller følger hjertet mitt med i Hosianna-ropet?
Er jeg en «medgangssupporter» som bare hyller Jesus når livet går bra, eller vil jeg også følge Jesus og bøye kne for Ham når det ikke blir så populært å kalle seg en Jesu etterfølger?

Det står om disiplene at de ikke med en gang skjønte hva som skjedde på palmesøndag, først etter Jesu oppstandelse (Joh.12,16). Slik kan vi også ytre sett se og lese hva som skjedde denne dagen. Men, først når jeg lar Jesus ri inn i livet mitt og ta plass som konge over tankene mine, viljen min og hjertet mitt, da først forstår jeg rekkevidden av og tar konsekvensen av hvem denne kongen er som ble hyllet med Hosianna-rop.

BB 004

Powered by Cornerstone