Oppstandelse, Jesu grav
Oppstandelse, Jesu grav

Påske – påskedag, Jesu oppstandelse

Påskedag – dagen for jubel og glede, dagen da de lyse farger maler seg over det sorte, dagen da mørket taper for lyset, dagen da ansikter stråler og triste og tårefulle øyne får glansen og gleden tilbake. Hvorfor? For livet overvinner døden. Jesus er tilbake, for fullt.
Svein Anton Hansen, først publ. 14.april-17

Påskeuken - full av spenning, nærmest som en krimroman. Ekte påskekrim. Påskeuken har stor spennvidde. Fra svik, tortur og død, til oppstandelse og nytt liv. Jesus står opp igjen. I alle fall hevder de som skrev Det Nye Testamentet at Han de trodde på stod opp igjen fra de døde. Alt vi med sikkerhet vet er at steinen foran graven var rullet til side og graven var tom. Det kunne alle se. Så, hvordan kunne dette skje? En grav bevoktet av romerske topptrente elitesoldater, ingen sløve førstegangsrekrutter. Noen ville ha det til at disiplene hadde stjålet liket. Noen har opp gjennom historien til og med ment at Jesus ikke var død da han ble lagt i graven, men klarte så å rømme. Faktisk virker disse teoriene mer usannsynlige enn at Han som var Guds Sønn ble reist opp fra de døde. Vel, dødeoppvekkelse er heller ikke i seg selv noen sannsynlig teori. Ikke normalt at folk som har blitt erklært døde vender tilbake til livet. Og, nettopp der ligger poenget – hadde folk vanligvis stått opp fra de døde, så var det vel ikke store underet at Jesus også gjorde det. Men, fordi en død person er og forblir død, så er Jesu oppstandelse et under, ja, det største under noen sinne.

«Blitt reist opp»
 «Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er blitt reist opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!» (Matt 28,5-6).

Kvinnene kommer til graven tidlig søndag morgen. De har vært innom nærbutikken og kjøpt velluktende dyr salve. Veldig kostbar. På vei til graven lurer de på hvordan de skal klare å rulle steinen til sides, slik at de kan gå inn i graven og salve Jesu legeme. Bekymringen for tyngde og størrelse på steinen fordufter i det de møter et par engler som forteller at Jesus ikke lenger er i graven. Han har stått opp. Eller «han er blitt reist opp» som det språklig korrekt heter. «Blitt reist opp» - Gud i Himmelen selv er den aktive som reiser Jesus opp fra døden.

«Frykt ikke!»
Kvinnene fryktet at noen hadde stjålet Jesu lik. Hvem ville ikke blitt skremt av å møte et par skinnende engle-skikkelser? Ikke dagligdags det heller. Ikke noe er mindre farlig enn et dødt menneske. Selv om det er noe skummelt med døde mennesker, så trenger vi ikke frykte at en død person skal gjøre oss noe. Et levende menneske er langt hyggeligere å møte enn å se en død. Ikke for alle. De jødiske religiøse lederne hadde all grunn til å frykte en levende Jesus. Derfor satte de ut ryktet at Jesu disipler hadde kommet om natten og stjålet liket.

En levende Jesus er det all grunn til å glede seg over. En død Jesus ville med århundrene kun blitt en religiøs kultfigur. Et forhistorisk forbilde som vi hver søndag kunne holdt minnesamlinger for i kirker og bedehus. Organisert et religiøst fellesskap kalt «kristendom», lest noen gode ord han sa for 2000 år siden, prøvd å følge hans ord så godt vi kunne. Og det var det.

Men, heldigvis ble det ikke med det. Han ble levende igjen, ja, enda bedre - Han lever i dag. I andre religioner kan man besøke f.eks. Muhammeds grav i Medina eller oppleve andre religiøse ledere sine graver. Som kristne har vi ingen grav å besøke. Vel, jeg har også vært i gravkirken i Jerusalem og sett pilegrimer stå timevis i kø for å komme inn i gravkapellet.
Når turen er kommet til deg, så får du se en tom grav. Jesus var der en gang, i to døgn. Fordi graven nå er tom kan Han fylle oss med det nye oppstandelseslivet.

Tro med mening
Langfredag – dagen da syndens skyld blir sonet. Dagen da den hellige Gud kan ønske syndere velkommen til fellesskap med seg selv. Uten 1.påskedag ville den frelse Jesu ordnet på Langfredag ikke blitt en levende realitet. Paulus skriver: «For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder.» (1.Kor.brev 15,16-17)

Men nå er Jesus heldigvis stått opp, blitt reist opp fra død og grav. Halleluja!

Kristne sang- og salmebøker er fulle av oppstandelses-sanger. Jeg synger og gir alt jeg kan når vi kommer til sanger som «Han er oppstanden, Halleluja! Lov ham og pris ham, halleluja!» og «Deg være ære, Herre over dødens makt!»

BB 007

 

Powered by Cornerstone