Hva skjer hvis en kristen lever i synd med vilje?
pixabay/CCL

Hva skjer hvis en kristen lever i synd med vilje?

Spørsmål: Kan du forklare meg et vers som jeg syns er vanskelig - Efeserne 5,5. Siden Paulus her snakker til kristne og verset avsluttes med at de som gjør disse syndene ikke har arv i Kristi og Guds rike. Hva skjer hvis en kristen gjør noen av disse syndene med vilje? Kan man falle fra pga synd?


Efeserbrevet er skrevet til nye kristne i byen Efesus. I de siste kapitlene i brevet skriver Paulus om den kampen en kristen opplever, nemlig mellom det nye og det gamle livet. Dette er kampen om ikke å fortsette med synder som man levde i før man ble en kristen. Selv om Gud ved Den Hellige Ånd har skapt et nytt gudsliv i hjertet mitt, fristes jeg som kristen fortsatt til å synde.

Paulus nevner spesielt to hovedsynder som preget det hedenske miljøet de kristne levde i, nemlig seksuelle synder og materialisme (pengejag, grådighet) – kap.5,5. Fortsatte de nye kristne å leve i disse syndene, ville både det personlige gudslivet og det kristne fellesskapet bli ødelagt. Ja, ikke bare er disse syndene så alvorlige at de ødelegger det kristne fellesskapet her på jord, men den som lever i disse kan ikke komme til Guds rike, altså Himmelen. Paulus sier det samme i 1.Kor.brev 6,9-11, Galaterne 5,19-21 og Kolosserne 3,5-7.

Paulus ser såpass alvorlig på pengejag at han kaller det for avgudsdyrkelse. En materialist setter sin lit til sine penger og eiendeler og ikke til Gud. En materialist vil heller øke sin eiendom enn å være rik i Gud (Matteus 6,24).

Du spør hva som skjer hvis en kristen gjør noen av disse syndene med vilje. Bibelen og erfaringen forteller oss at også alle vi som kaller oss kristne vi synder. Samtidig skjelner Bibelen mellom «å gjøre synd» og «å leve i synd». Alle synder. Men å leve i synd er å bevisst synde og forsvare det man gjør mot Guds vilje. Man vil ikke omvende seg fra det Bibelen kaller synd. Da vil gudslivet dø ut selv om man ytre sett kan ha en kristen bekjennelse. La meg illustrere dette med et par bilder: Et menneske kan være i vannet noen minutter, men det kan ikke leve i vannet. Jeg kan snuble og falle over et bål, men jeg kan ikke leve i ilden. Slik kan jeg falle i synd, også om jeg gjorde det med vilje. Men jeg kan ikke forbli i synden, leve i den, forsvare den.
Da vil Den Hellige Ånd som bor i mitt hjerte, en dag flytte ut.

Du spør også om man kan falle fra pga synd? Det både kan og vil jeg automatisk gjøre hvis jeg ikke vil omvende meg fra en bevisst synd jeg lever i. Når skjer det at jeg faller fra? Merker jeg det? Vel, for å bruke et bilde igjen – ingen av oss merker akkurat øyeblikket vi sovner. Søvnen kommer gradvis.

Heldigvis er Guds nåde større enn synden (Romerne 5,20). Når vi som kaller oss kristne opplever at Gud viser oss synder vi har gjort med vilje, så viser Han oss samtidig til korset og muligheten for tilgivelse.
Faller jeg, så kan jeg reise meg igjen ved korset. Har jeg syndet slik at jeg har falt fra livet i Gud, så står Jesus fortsatt der med utstrakte armer og inviterer meg tilbake til fellesskapet med seg. Heldigvis!

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren.no
 

OPKL504

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding

Powered by Cornerstone