Den gode gjeter – det fineste bildet på Jesus (Johannes 10,11-18)
pixabay

Den gode gjeter – det fineste bildet på Jesus (Johannes 10,11-18)

Det må vel være det fineste bildet vi har av Jesus – gjeteren som bærer på de små lammene. Som et bilde på barnerommet eller som et lite minnekort fra søndagsskolen. Jesus passer på sauene sine.
Av Svein Anton Hansen, Johannes 10,11-18, 3.søndag i påsketiden, 26.april-17

«Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter. Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far 
 

Tidligere tiders sauegjetere ser du ikke lengre på beitemarkene der sauene går i vår tid. Gjerder og lite med rovdyr har gjort at sauebonden ikke i like stor grad behøver å være gjeter lengre. Likevel er jeg sikker på at bonden er glad i sauene sine. Sauene er ikke ute av tanke og sinn. Når han har mulighet, så tar bonden seg gjerne en tur for å se hvordan det går med sauene.

Gjeteren som gir livet sitt for sauene
Jesus sammenlikner seg selv med gjeteren, eller hyrden, som det litt mer høytidelig heter. Han kaller seg ikke bare for «en god gjeter», men for «den gode gjeter». Ikke bare en av mange, men selve hovedgjeteren; den som eier sauene, han som skapte deg og meg. Hele Jesu person og hans karakter er som den beste gjeter, en som til og med går så langt at han er villig til å gi livet sitt for sauene. «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene … Jeg gir mitt liv for sauene.» (v.11 og 15).

Hvis ulven eller et annet rovdyr kom, fant gjeteren fram staven sin og slo til. Rovdyret ble slått tilbake og jaget på flukt. Av og til gikk det kanskje galt. Gjeteren ble skadet, eller i verste fall drept av ulven.
Men, å frivillig gi livet for sauene? Nei, det ville selv den beste gjeter ikke gjort. Ikke uten Jesus, da. Han gjorde nettopp det – gav livet sitt for sauene: Sauer med to bein og to armer, deg og meg. Sauer som med vitende og vilje hadde gått seg vill, bort fra sin skaper, gjort mot Hans vilje og snudd Ham ryggen. Trassige og dumme sauer som tror at lykken er å løpe bort og gjemme seg for Hyrden med stor H.

Men, hyrden over alle hyrder, «den gode gjeter» har en oppgave framfor noe – å lete og finne sauene som gikk seg bort. Jesu liknelse med den ene sauen som gikk seg bort og de 99 som var trygge i sauefjøset, er kjent også langt utenfor kirke- og bedehusvegger. I vår tid går kanskje 90 av 100 sauer borte fra den gode hyrde. Jobben til Jesus har jammen meg ikke blitt mindre med årene. Heldigvis har Han ikke mistet lysten på å lete og prøve å finne de som har gått seg vill fra Herren Gud.

Mat til sauene
En gjeter hadde mange oppgaver. Passe på og beskytte sauene for rovdyr.  Se til syke og svake lam.
Men, mest av alt – lede sauene til der de kunne finne mat.
Jeg ble en kristen da jeg kom til tro på at Jesus gav sitt liv for meg, for mine synder. Jeg begynte å tro på «Guds lam som bar verdens synder» (Johannes 1,29).
Som en kristen, som en sau i Guds flokk, Guds menighet, trenger jeg mat for troen og sjelen. Hvis ikke vil troslivet dø ut, sakte, men sikkert. Hyrden Jesus vil lede meg dit jeg får mat for troslivet. Når jeg leser om Hyrden i Bibelen, når jeg ber til Ham, når jeg hører forkynnelse om Han som gav livet sitt for sauene, da blir dette åndelig mat for meg.

Kjenner deg!
På vei til jobb kjører jeg forbi flere gårdsbruk med mange sauer. Om våren slippes de ut på de grønnkledde markene for å beite. Selvfølgelig klarer også jeg å se forskjell på svarte og hvite sauer. Men, der stopper det også. Ellers ser ulldottene akkurat like ut for meg.
Det står i bibelteksten at den gode gjeteren kjenner sauene sine og at sauene kjenner gjeteren. Bonden kan på lang avstand peke ut den enkelte sau og si hva den heter. Han kjenner sauene og klarer å skille ulldottene fra hverandre. Mange har også stått ved et sauegjerde og prøvd å lokke på sauene, få de til å komme til seg. Hos sauene var det ingen reaksjon. De ignorerte ropene og var bare opptatt med å spise gress. Men, så kom bonden som eide sauene. Det var ikke mange pip han trengte å gi fra seg før sauen løftet hodet, snudde ørene mot lyden, og begynte å gå mot bonden. Sauene kjente igjen bondens lyd.
De kjente igjen stemmen til den gode gjeteren. Meg, som derimot var som en fremmed, ville de ikke følge.

Jesus vet akkurat hvem du og jeg er. Han klarer uten problemer å kjenne igjen akkurat den enkelte av oss. Kjenner navnet mitt. Han vil jeg følge, og hans stemme kjenner jeg igjen. Hans Ord vil jeg følge.

Samlende
I politiske partier, i ulike interessegrupper og foreninger vil det alltid være behov for ledere. Når kandidater skal bli funnet til ledervalg, spør man ofte: «Er kandidaten samlende?» Vi vil ikke ha ledere som skaper splittelse og fører til fraksjoner i organisasjonen. Vi vil ha ledere som virker samlende og fører oss sammen om organisasjonens eller partiets mål.
Som kristne kan vi av og til splitte oss opp for småsaker. Uansett samler vi oss om Jesus. Den gode gjeteren samler oss som kaller oss kristne. Jesus sa: «Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.» Jesus så lengre enn til disippelskaren og de kristne på sin tid. Jesus er ikke bundet av tid og sted. Han så alle de som kom til å bli kristne i århundrene som lå foran. Hans geografiske blikk rakk til og med helt nord til Norge.

Lammet og gjeteren i evigheten
«For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem (den store hvite flokk) og vise dem vei til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.» (Johannes åpenbaring 7,17).
I Bibelens siste bok, Johannes åpenbaring, beskrives Jesus som Lammet. Det slaktede lam. Lammet er også gjeteren som leder de kristne til Himmelen og evigheten - til livet hos Gud.

BS 007

Powered by Cornerstone