Fra sorg til glede
Fra sorg til glede pixabay

Når gleden trumfer sorgen (Johannes 16,16-22)

Det finnes en glede som aldri tar slutt. Selv om sorgen kan vare en stund, så varer den virkelige gleden evig. Jesus ber disiplene tenke langsiktig.
Av Svein Anton Hansen, Johannes 16,16-22. 4.søndag i påsketiden, publ. 2.mai-17

«Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Og om en liten stund igjen skal dere se meg. Da sa noen av disiplene hans til hverandre: Hva mener han med dette som han sier til oss: Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg, og: Jeg går til Faderen? De sa derfor: Hva betyr dette som han sier: En liten stund? Vi skjønner ikke hva han taler om. Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa til dem: Er det dette dere drøfter med hverandre, at jeg sa: Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg? Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal ha smerte, men deres smerte skal bli til glede! Når en kvinne skal føde, har hun smerte, fordi hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer, i glede over at et menneske er født til verden. Slik har også dere smerte nå. Men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere.»

Det er Skjærtorsdagskveld. Jesus deler nattverden med de 12 nærmeste disiplene. Uforståelige ord og dyptpløyende tankerekker deles også. I kap. 13-17 i Johannes-evangeliet leser vi Jesu undervisning og bønner fra denne kvelden. Her snakker Jesus til disiplene om en glede som fødes ut av smerte. Ikke alt som Jesus talte om var like enkelt å forstå, selv ikke for disiplene. «Vi skjønner ikke hva han taler om» kommer det litt oppgitt fra de 12. Kanskje en god trøst for moderne disipler som heller ikke alltid forstår alt i Bibelen?

Forvirring
Disiplene diskuterer seg i mellom hva Jesus mener når han sier at om en liten stund skal de ikke se ham lenger, men så om en liten stund igjen skal de se ham igjen. Jesus forbereder disiplene på at han skal lide, dø og oppstå etter tre dager. De hører, men forstår lite. Jesus vil forlate dem når han dør og blir begravet. Tre dager senere vil han stå opp igjen. De vil få se ham på nytt. Se en herliggjort Jesus. Jeg skjønner at disiplene følte seg forvirret.

Forståelse
Nei, det er ikke alltid like enkelt verken å forstå Jesus eller mye av det Bibelen taler om. I et av brevene sine skriver Peter at noen av Paulus sine resonnementer er vanskelige å forstå. Så, hvordan kan vi skjønne mer av hva Jesus, Paulus & co. sier og skriver?
Jo, fortsett å lese mer i Bibelen. Gi ikke opp! Les bøker som forklarer. Hør taler. Be om at Den Hellige Ånd skal vise deg hva som står og hva det betyr. Gradvis vil du oppleve at du forstår mer av Bibelens budskap.

Frykt
Hva skulle disiplene tro da de hørte Jesus si: «Dere skal gråte og klage» og «dere skal ha smerte»? Nå visste de at det var «trøbbel i gjære!» Disiplene fryktet å miste Jesus. Kanskje fryktet de også å miste troen og det gode kristne fellesskapet.
Ingen av oss kan unngå sin del av smerte og sorg gjennom livet. Vi kan ikke distansere oss fra livets alvor. Vi kan frykte å tape troen, det kristne fellesskapet og til sist det evige livet hos Gud. Mange kristne i verden kjenner også en daglig frykt for fysisk eller psykisk forfølgelse. Ord som gråte, klage og smerte oppleves for de fleste av oss livsnært i enkelte perioder av livet.

Fødsel
Jesus bruker bildet med en kvinne som skal føde når han skal forklare den sorgen disiplene vil oppleve når han blir tatt fra dem.
Den fødende kvinnen frykter smerten ved å føde. Jesu disipler frykter sorgen over at han blir tatt fra dem. Men, den fødende kvinnen vet at smerten bare vil vare en kort tid. Så blir barnet født og gleden vil overta. Jesu død på langfredag bærer også en glede i seg.
Ut av korsets smerte føder Gud barn; tilgitte syndere som har blitt gjort rettferdige for Gud. Korsets smerte har blitt til oppstandelsesglede. Sorgen over synden har blitt erstattet med gleden over å ha blitt tilgitt.

Fryd (glede)
«Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede!» For et løfte fra Jesus selv! Sorgen skal erstattes av glede. Bedre kan det ikke bli! Mange tenker at det å være og leve som en kristen må være et trist liv. Men, jo lengre jeg levere med Gud, jo mer erfarer jeg den gleden bare Han kan gi. En tilfredshet over å ha fått fred med Gud. Et liv der sorgen over synden har blitt erstattet med gleden over frelsen. Et liv fra tomhet til å ha fått mål og mening i livet. Et liv der gleden ikke lenger baserer seg på gleden ting og tang kan gi,
men på det å være rik i Gud. Vi erfarer ofte at gledene i livet er betinget, skiftende og halvveis. Betinget glede - at vi må få noen behov tilfredsstilt. Skiftende glede – så ofte avhengig av humør og dagsform. Halvveis glede – når gleden er ispedd litt skadefr yd eller jeg ikke klarer å glede meg med andre på grunn av min misunnelse. Men, heldigvis finnes det en glede som varer evig, en som ikke beror på skiftende omstendigheter eller mitt følelsesliv eller min dagsform. Jeg har forankret min glede i å tro på og tilhøre Jesus. Gleden som Jesus snakket til disiplene om denne skjærtorsdagskvelden går ikke ut på dato. Den varer evig.

Sangeren Gustein Draugedalen har skrevet en sang om denne gleden. I første verset synger han: “Det finnes ei glede som varer frå morgon til seine kveld. Ei glede som ingen kan ta frå deg. Ei glede som evig held.»

BS 008

Hør lengre tale over Johannes 16,16-22 (21 min.) 

 

Powered by Cornerstone