Tomhet
Tomhet pixabay

Materialisme gjør meg tom innvendig

Det finnes sannheter om livet som ofte virker motsatt av hva jeg først trodde. Jeg tror at jo mer jeg får av materielle goder, jo lykkeligere vil jeg bli. I stedet opplever jeg at flere ting skaper et større tomrom innvendig. Mange har erfart at da rikdommen økte, så vokste også tomhetsfølelsen.
Svein Anton Hansen, publ. 1.juli-19 (første gang 2017)

En av Bibelens mest bortgjemte og glemte bøker heter Forkynneren. Han som skrev boken brukte ofte ordet «tomhet».
Mye i livet beskrives som nettopp tomhet: Opplevelsen av at rikdommen han hadde bare skapte et større innvendig tomrom.

Forkynneren skriver: «Den som elsker penger, blir ikke mett av penger. Og den som elsker rikdom, får aldri nok. Også det er tomhet.» (Fork 5,9). Mye vil ha mer. Den rike får aldri nok. Tomheten erfares i det å aldri være fornøyd med det en har. Tomheten ligger i det å tro at du kan bli mett av penger.

Følgende visdomsord snakker om penger og en urolig sjel: «Det er bedre at øynene stanser ved det en har, enn at sjelen farer urolig om. Også dette er tomhet.» (Fork.6,9). Tomheten i det å stadig være på jakt etter det som er nyere, større, finere og dyrere.
I stedet – stans, nyt, takk og vær fornøyd med det du har.

De Forente Nasjoner (FN) lager hvert år en rapport kalt «World Happiness Report». Her rangeres verdens land målt etter undersøkelser som skal vise hvor lykkelige folk er. Norge ble i 2017 for første gang kåret til verdens lykkeligste land å bo i. At vi lever i et velstandssamfunn betyr åpenbart mye for at nordmenn føler seg lykkelige. I Kina har det vært en rivende økonomisk utvikling de siste tiårene. Lykkefølelsen til kineserne har derimot ikke holdt tritt med velstandsutviklingen. Økt rikdom har ikke gjort kineserne til et lykkeligere folk. Kanskje har de i stedet kjent på denne tomhetsfølelsen som følger rikdommen som en skygge.

Tomhetsfølelsen
Hvorfor er det ofte slik at når rikdom og velstand øker, så vokser også tomhetsfølelsen? Jeg trenger vel ikke gå lenger enn til meg selv. Jeg kjøpte meg noe nytt og kjente meg glad. Som tiden gikk avtok lykkefølelsen som investeringen skapte. Da måtte jeg kjøpe noe nyere, større og dyrere for å gjenskape den gode følelsen.
Tomhetsfølelsen handler også om mangel på relasjoner. Jeg kan ikke bygge en gjensidig relasjon til en gjenstand.
Relasjon – å snakke med, lytte til, være med. Andre mennesker og Gud kan jeg derimot relatere meg til. Heldigvis!

Fylt av noe godt
Jeg vet ikke om det finnes et ord som motsvarer tomhetsfølelse. Men, vi vet at det er mulig å bli fylt av det gode. Ikke bare selve godhetsfølelsen, men også det å kjenne seg fornøyd i livet, og å vite at noe kan fylle livet mitt som er bedre enn ting og tang.
Her skal du få to G-er som kan fylle igjen det tommerommet materialismen skapte:

Gi!
Det finnes egentlig bare en medisin mot materialismen – nemlig å gi. Hver gang jeg gir en kollekt eller penger til andre som trenger det, så mister materialismen litt av grepet sitt på meg. Vi fødes egoistiske, det ligger i vårt DNA. Gud gjenføder oss til å være rause og gavmilde.
Her skal du få et ordtak som viser en god og sunn holdning til penger: «Tjen det du kan, spar det du kan, gi det du kan!»

Gud!
Han som skapte himmel og jord fyller det store universet. Samtidig kan Han fylle tommerommet i lille meg. Når Gud flytter inn i et menneskehjerte, så fyller Han den tomheten materialismen skapte. Apostelen Paulus ber for de kristne i Efesus at de «må kjenne Kristi kjærlighet, den som overgår all kunnskap, slik at dere kan bli fylt til hele Guds fylde.» (Ef. 3,19).
Jesus fyller opp tommerommet med nåde, nytt liv og nærvær. Dette kan jeg bli fylt av når jeg vender meg til Jesus, bekjenner min synd og tomhet og tar imot Guds tilgivelse for synden. Jeg velger nåde, nærvær og nytt liv framfor materialismens tomhet.

TRV 006

Powered by Cornerstone