Frihet
Frihet Pixabay/CCL

Frihet – mer enn politikk og flagg

I løpet av en måneds tid i mai og juni feirer vi i Norge ikke mindre enn tre frihetsdager. 8.mai, markerer frigjøringsdag og slutten på den andre verdenskrig i 1945. 17.mai, Norges grunnlovsdag fra 1814, markerer slutten på ca. 400 år dansk styre. Til slutt feirer vi 7.juni, som markerer unionsoppløsningen fra Sverige i 1905.
Svein Anton Hansen, 14.mai-21

8.mai og 7.juni kommer fort i skyggen av 17.mai. Med musikkorps, barnetog og norske flagg feires dagen på en måte som nesten bare vi i Norge kan feire den. Av ulike historiske årsaker markerer disse tre datoene frihet. Norge er fri fra okkupanter og det å være underlagt andre statsmakter. Nå har vi egne lover, regjering og storting.

Hva virkelig frihet er og innebærer skjønner vi først når friheten har blitt tatt fra oss. Den som har vært fange, slave eller opplevd krig vet best å sette pris på en gjenvunnet frihet.

En gang Jesus diskuterte med fariseerne og de skriftlærde, kom han med følgende påstand: «Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» (Johannes 8,36). De jødiske religiøse lederne og Jesus kom i en heftig diskusjon. Fariseerne og de skriftlærde kunne ikke skjønne at de ikke var frie. Så sinna ble de, at de tok opp steiner og ville kaste dem på Jesus. Tenke seg til å hevde at de ikke var frie! Nei, det skulle de ha seg frabedt.

Kristendom og frihet?
Kristendom og frihet, noen synes de to ordene ikke hører sammen. Mange tenker heller at det å være kristen handler om å være bundet til regler og alt en må gjøre som kristen. For mange blir ordet «kristendom» synonymt med bud, regler og religiøse plikter.

Ordet «synd» er et slikt religiøst ord som mange ikke liker. I den kristne troen handler ikke synd først og fremst om at jeg er et dårlig menneske hvis jeg gjør noe galt. Synd beskriver mitt forhold til Gud. Fordi jeg har brutt Guds bud, står jeg igjen med skyld overfor ham.

Kjører jeg for fort, får jeg en fartsbot, uavhengig om jeg selv eller andre ser på meg som et godt eller dårlig menneske.
Synden har ikke bare skyld med seg, men synd er også en makt i livene våre. Egoismen styrer mine valg mer enn jeg liker å innrømme. Meg selv først, slik er vi mennesker anlagt.

Korset – frihetens symbol
«Synd» - du blir ikke akkurat oppmuntret av å høre det ordet, langt mindre av det som ofte følger med synden. Heldigvis har den kristne tro et annet sentrum. Jesu kors er endestasjonen for synden min. Jeg kan komme til korset med min sekk full av synd.
En sekk som er tyngre enn jeg trodde den skulle være. Ved korset legger jeg ned synde-sekken, bekjenner det som er oppi, tar imot tilgivelsen og lar synden bli liggende der ved korset.

Ved korset, frihetens symbol, har jeg to valg: Enten kan jeg gå bort fra korset. Men, da begynner jeg å samle synd igjen i en ny sekk med nye og flere synder oppi. Eller, jeg kan bli værende ved Jesu kors. Da får jeg også en sekk, men med en annerledes byrde oppi;
å dele troen med de som ikke kjenner Jesus, slik at de kan oppleve den friheten Jesus har og gir. Jeg velger altså hvilken sekk jeg skal bære i livet. Frihet handler ikke om å slippe å bære noen byrde i livet. Frihet, det er å bære den gode byrden å dele troen på Jesus.

Som kristen er jeg fri fra syndens skyld, straff og makt. Jesus setter meg fri fra syndebyrden. Samtidig legger han en ny og god byrde inn i livet mitt, å være med å dele troen på ham til nye mennesker.

TRV 008

Powered by Cornerstone