Kan velstående nordmenn komme til Himmelen? (Markus 10,17-27)
pixabay

Kan velstående nordmenn komme til Himmelen? (Markus 10,17-27)

I følge Jesus skal det være vanskelig for den som eier mye å komme inn i Guds Rike. For den som setter sin lit til rikdommen skal det nærmest være umulig. Så, er det i det hele tatt håp for nordmenn som ligger på verdenstoppen i inntekt og velstand?
Av Svein Anton Hansen, 27.juni-17, Markus 10,17-27, 4.søndag i treenighetstiden

Mange mennesker kom til Jesus med ulike spørsmål og problemstillinger. For de aller fleste gjaldt det dennesidige utfordringer som helse, familiefeider, hvilke skikker man burde følge, spørsmål om rett og galt. Jesus tok enkeltmenneskers spørsmål på alvor. Han hjalp folk i deres hverdagsutfordringer. Men så, en dag kommer det endelig en mann som ser lenger enn nesetippen sin og hverdagens trivialiteter. Han grubler på dette med evigheten, hvordan han kan få del i det evige liv hos Herren Gud. Endelig en som søker de store spørsmål i livet! Endelig en som viser interesse for de åndelige sidene i livet!

Vi leser om møtet mellom Jesus og den unge mannen i Markus 10,17-27: «Og da Jesus gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham: Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud. Budene kjenner du:
Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor. Han sa til ham: Mester! Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham: Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg! Men han ble trist til sinns for dette ordet og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til disiplene sine: Hvor vanskelig det vil være for dem som har rikdommer å komme inn i Guds rike! Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus tok igjen til orde og sa: Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike! Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike! Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: Hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud

Fortellingen om den rike mannen og Jesus finnes både hos Markus, Matteus (19) og Lukas (18).
Hos Matteus omtales han som ung og rik. Lukas skriver at han var medlem av det jødiske råd. Så penger og posisjon var det minste problem i livet hans. Eller, kanskje var det nettopp dette som ble hans store problem, at pengene styrte livet hans og ikke omvendt? 

HALV- ELLER HELHJERTET?
Samtalen starter i alle fall rimelig godt. Han omtaler Jesus som «god», og mannen går rett på hovedsaken, spørsmålet om det evige liv. Ikke noe snikk-snakk om vær og vind her nei. 
Hadde jeg vært Jesus, ville jeg fort ha svart på mannens spørsmål med en teologisk utgreiing om syndsbekjennelse og at Gud tilregner en synder Jesu soningsdød som nok for å få sine synder tilgitt.
På en måte gjøre Jesus litt av det samme, men Jesu måte treffer ikke først og fremst tanken og teologien, men hjertet. Jesus tester om mannen er hel- eller halvhjertet. 
Først lister Jesus opp fem av de 10 budene samt det store bud om å elske sin neste som seg selv, noe Matteus tok med da han skrev om dette møtet. Hedre far og mor, ikke myrde, ikke drive hor, ikke stjele og ikke lyve. 

Hvem kan stå foran han som til og med kjenner hjertets innerste holdninger, og si at man har holdt alle disse budene hele livet? Ikke jeg, men den unge rike mannen viser en frimodighet og freidighet som overgår de fleste. «Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung av» utbryter han stolt, sikkert med et selvfornøyd smil om munnen. En rik ung mann, medlem av jødenes råd, klok og helt sikkert godt likt av andre. Selv Jesus får litt sans for ham. «Da så Jesus på ham og fikk ham kjær» står det. 
Så har Jesus en siste test igjen for å sjekke om mannens hjerte har en ekte lengsel mot de åndelige verdiene. Testen går som følgende – «Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Den var verre! Å gi fra seg alt en eier, selge det og gi det til andre mennesker, er ikke Jesus vel urimelig her? Jesus var ikke ute etter mannens penger. Jesus var ute etter hjertet, et helt hjerte og ikke halvhjertethet. 

RIK PÅ PENGER ELLER GUD?
Ytre sett lyktes mannen med å holde budene og oppfylle Loven. Han gikk sikkert de aller fleste religiøse mennesker en høy gang i det å holde Guds bud. Han trodde virkelig helhjertet at han klarte å leve etter Guds vilje. Men, Jesus la listen så høyt at han ikke hadde mulighet til å komme over Guds standard. Så gikk sannheten opp for han, at han hadde et hjerte som elsket penger og eiendeler høyere enn Guds krav om helhjertet etterfølgelse. Det står at han gikk bedrøvet bort. Tilbake stod Jesus, bedrøvet over et menneske som gikk bort fra Gud, kanskje tapt for alltid. 
«Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike! Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike!»

Fortellingen om den unge rike mannen er fortellingen om mitt og ditt liv, vårt møte med Guds krav og forventninger. Hva teller mest i livet mitt? Hva trekkes hjertet mitt og lysten min mot? Er det penger, personer, posisjoner, popularitet, prestisje eller ligger dette med Jesus og Guds Rike fremst i mine tanker og prioriteringer? Guds bud, hans krav og Lov avslører hva som egentlig bor i hjertet mitt. Egoismen ligger i alle menneskers DNA. I vårt hjerte har Gud en utro venn, en som ofte kaster sine øyner mot penger og ting. Et hjerte som setter sin lit til rikdom, setter tilværelsen på denne siden av døden foran det evige liv sammen med Gud i Himmelen. 

Å BLI FRELST
Etter at Jesus hadde holdt denne utfordrende minitalen om å være rik på penger eller rik på et liv med Gud, kommer disiplene med et høylytt og tungt hjertesukk: «Hvem kan da bli frelst?» De kjente sine egne egoistiske hjerter. De skjønte at det å komme til Guds Rike nærmest var en umulig oppgave. Jesus sa faktisk at det var enklere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds Rike. Disiplene forstod nok humoren i Jesus sitt bilde med kamel og nåløye. Sagt med dagens språk – det er lettere å få en bil gjennom et nøkkelhull, enn å få en nordmann som lever for og av rikdom til å gå inn døren til Guds Rike. 

Den unge og rike jødiske rådsmannen startet samtalen med Jesus så godt. Han bøyde seg for Jesus.
Han kalte ham både «god» og «Mester». Han søkte å løse livets åndelige problemstillinger. Selve spørsmålet han stilte Jesus er interessant. Han spør: «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» I spørsmålet ligger en selvmotsigelse. Han spør om hva han må gjøre for å arve. Svaret er egentlig enkelt. Du trenger ikke gjøre noen verdens ting for å arve. Du må bare være barn, arving av de du skal arve fra. Barn arver sine foreldre uten at de trenger å gjøre noe som helst. Det handler om å «være» og ikke om å «gjøre». Så handler det dypest sett om å innse at jeg ikke har mulighet til å frelse meg selv. «For mennesker er det umulig» sa Jesus. Heldigvis fortsatte han: «… men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud!» Å frelse mennesker, det er Guds spesialitet. Han er suveren på det området. Bare han kan frelse, til og med rike nordmenn som legger ned sine liv og søker den rikdommen Gud kan gi.

Spørsmål til samtale eller selvrefleksjon:
•    Hvilke spørsmål ville du ha stilt Jesus om du møtte han ansikt til ansikt?
•    På hvilke områder i livet kjenner du på halvhjertethet?
•    Hvorfor er det umulig for menneske å frelse seg selv, og hvorfor er det mulig for Gud å frelse oss?

BS014

Powered by Cornerstone