Hvordan finne ut hva Gud vil?

Hvordan kan jeg finne ut hva Gud vil med livet mitt, og hva kan jeg gjøre for å høre Guds «røst» i hverdagen? (Benjamin 17 år) Korleis skal eg vite kva som er Gud og kva som er meg, og korleis kan ein få Gud til å gjere hans vilje over meg? (Rasmus 16 år)

SVAR:

Takk for gode spørsmål. Gud har skapt dere til de menneskene dere er. Det fins ikke maken til dere. Videre har Jesus frelst dere da han sonet for alle syndene dere har gjort. Den Hellige Ånd vil følge dere gjennom livet. Da kan dere være trygge på at den treenige Gud har mange planer, og at han vil lede.

Men det er helt opp til ham å bestemme når og hvordan dere skal få vite om Guds plan og vilje helt konkrete. «Når tiden er inne, blir det sagt til Jakob og til Israel hva Gud vil gjøre.» (4. Mos 23,23) Vi klarer ikke å forstå eller bære alt som skal skje i fremtiden. Han viser oss skritt for skritt veien vi skal gå.

Et Guds barn har fått en spesiell gave. Vi kan be til Herren. Og når vi ber slik han vil, hører han oss. Som det står skrevet: «Dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss» (1. Joh 5,14) En kristen vil stadig be: Led meg, la meg få gå på dine veier!

Det er ikke vanlig å høre Guds stemme eller få andre konkrete hint om hva vi skal gjøre i den enkelte valgsituasjonen. Derfor kan jeg ikke foreslå en slags «teknikk» for å høre Guds røst, eller for å avgjøre hva som kommer fra Gud, og hva jeg selv har funnet på.

Når dere leser i Bibelen og hører god kristen forkynnelse, vil dere lære om Guds generelle vilje. Når dere lar Guds ord prege dere, vil dere i større grad tenke Guds tanker. Dere «fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand». (Kol 1,9)

Så vil Gud åpne og stenge dører for dere, gi dere tanker og ønsker, og hvis planene stemmer med Guds allmenne vilje, skal dere være åpne for at han leder nettopp slik dere opplever det. Han har gitt løftet: «Herren din Gud vil selv dra fram foran deg.» (5. Mos 31,3) Jesus sa til disiplene sine: «Følg meg!» Han går foran, og vi kan gjøre gjerninger som han på forhånd har lagt til rette for oss. (Ef 2,10)

Det lyder et ord til alle som Gud har skapt: «Herren deres Gud skal dere følge. Ham skal dere frykte. Hans røst skal dere høre. Ham skal dere tjene, og ham skal dere holde fast ved.» (5. Mos 13,4)

Vi har alle fått et løfte fra Bibelen: «Legg dine gjerninger på Herren, så skal dine planer ha fremgang.» (Ord 16,3) Når dere om noen år tenker tilbake på livet, tror jeg dere vil ane at Herren var med dere hele tiden, også gjennom de vanskelige dagene.

Jeg ønsker dere alt godt for livet under Guds ledelse og i samsvar med Guds vilje.

OPKL329

Powered by Cornerstone